GENERALFORSAMLING

2021
AFLYST !! Generalforsamling 18.04.2021 (Mørkhøjskole) AFLYST !!

PDF: Indkaldelse til generalforsamling 2021

PDF: Regnskab 2020 underskrevet

Kære haveejere
Vi har modtaget en mail fra Gladsaxe Kommune, hvor de grundet det høje smittetryk i kommunen, aflyser vores udlejning af aulaen på Mørkhøj Skole søndag den 18. april 2021.
Da forsamlingsforbuddet samtidig stadig er på 5 personer indendørs, må vi desværre igen i år aflyse generalforsamlingen i april.
Vi vender tilbage med en ny dato, når det igen bliver muligt at leje et lokale og samles mange mennesker.
Der er ikke meget forår i luften i dag, men vi glæder os til at det bliver varmere og vi kan komme forsinket på græs.
Status på kloakken er dags dato, at vi stadig forventer at projektet er færdig senest den 11. juni 2021.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen H/F Fælles Eje

2020 
Generalforsamling 06.09.2020 (Mørkhøjskole)

PDF: Referat GF 06.09.20

PDF: Årsregnskab 2019

PDF: Kloakorientering GF 06.09.2020

 

2019

Ekstraordinær generalforsamling vedr. kloakering

Afholdes søndag d. 15. september 2019 kl. 12:30 i Fælleshuset

PDF: Indkaldelse

GF 15.09.19 underskrevet referat

Ekstraordinær generalforsamling vedr. kloakering

Afholdes lørdag d. 10. august 2019 kl. 10:00 i Fælleshuset.

Venligst bemærk af der jf. §9 – stk. 8 i vores vedtægter ikke kan stemmes ved fuldmagt. Kun ejer eller medejer har stemmeret.

PDF: Indkaldelse

PDF: Økonomisk vurdering MOE A/S

PDF: Låneberegning AL

PDF: Referat XGF 10.08.2019

Ordinær generalforsamling 2019
Afholdes søndag d. 28. april kl.10:00 i Fælleshuset.

PDF: Årsregnskab 2018

PDF: Referat GF april 2019

2018

Ordinær Generalforsamling 2018
Afholdes lørdag d. 22 april kl.10:00 i Fælleshuset.

PDF: Årsregnskab 2017

PDF: Referat GF April 2018

2017

Ordinær Generalforsamling 2017
Afholdes lørdag d.23 april kl.10:00 i Fælleshuset.

PDF: Årsregnskab 2016

PDF: Referat GF April 2017

2016

Ordinær Generalforsamling 2016
Afholdt lørdag d.30 april kl.10:00 i Fælleshuset.

PDF: Indkaldelse 2016
PDF: Årsregnskab 2015
PDF: Referat ordinær GF april 2016
PDF: Referat GF 2016

Ekstraordinær Generalforsamling 2016
Afholdt lørdag d.20 februar kl.10:00 i Fælleshuset.

PDF: Referat ekstraordinær GF feb. 2016-1
PDF: Referat ekstraordinær GF feb. 2016-2

2015

Ordinær Generalforsamling 2015
Afholdt søndag d.19 april kl.10:00 i Fælleshuset.

2014

Ordinær Generalforsamling 2014
Afholdt søndag d.27 april kl.10:00 i Fælleshuset.

PDF: Indkaldelse 2014
PDF: Bestyrelsens_beretning_2014
PDF: Indkommende_forslag_2014
PDF: Årsregnskab_2013
PDF: Uddybende Regnskab 2013
PDF: Referat GF 2014

2013

Ordinær Generalforsamling 2013
Afholdt søndag d.14 april kl.10:00 i Fælleshuset.

PDF: Indkaldelse 2013
PDF: Bestyrelsens beretning 2013
PDF: Indkommende forslag 2013
PDF: Årsregnskab_2012
PDF: Budgetforslag 2013
PDF: Referat GF 2013

2012

Ekstraordinær Generalforsamling 2012
Afholdt søndag d.28 oktober kl.11:00 i Fælleshuset.

PDF: Indkaldelse ekstraordinær GF okt. 2012t
PDF: Bilag / Referat af møde med Gladsaxe Kommune 2012
PDF: Referat ekstraordinær GF okt. 2012
Ekstraordinær Generalforsamling 2012
Afholdt onsdag d.20 juni kl.19:00 i Fælleshuset.

PDF: Indkaldelse ekstraordinær GF juni 2012
PDF: Referat ekstraordinær GF juni 2012
Ordinær Generalforsamling 2012
Afholdt søndag d.29 april kl.10:00 i Fælleshuset.

PDF: Indkaldelse 2012
PDF: Bestyrelsens_beretning_2012
PDF: Indkommende_forslag_2012
PDF: Årsregnskab_2011
PDF: Referat GF 2012

2011

Ekstraordinær Generalforsamling 2011
Afholdt søndag d.29 maj kl.10:00 i Fælleshuset.

PDF: Indkaldelse ekstraordinær GF maj 2011
PDF: Referat ekstraordinær GF maj 2011
Ordinær Generalforsamling 2011
Afholdt søndag d.17 april kl.10:00 i Fælleshuset.

PDF: Indkaldelse 2011
PDF: Bestyrelsens_beretning_2011
PDF: Indkommende_forslag_2011
PDF: Referat GF2011

2010

Ordinær Generalforsamling 2010
Afholdt søndag d.25 april kl.10:00 i Fælleshuset.

PDF: Referat GF 2010

2009

Ekstraordinær Generalforsamling 2009
Afholdt torsdag d.21 maj kl.10:00 i Fælleshuset.

PDF: Referat ekstraordinær GF 2009
Ordinær Generalforsamling 2009
Afholdt søndag d.26 april kl.10:00 i Fælleshuset.

PDF: Referat GF 2009

2007

Ordinær Generalforsamling 2007
Afholdt søndag d.22 april kl.10:00 i Fælleshuset.

PDF: Referat GF 2007

2006

Ekstraordinær Generalforsamling 2006
Afholdt søndag d.8 jan kl.12:15 i Fælleshuset.

PDF: Referat ekstraordinær GF 2006
Ordinær Generalforsamling 2006
Afholdt søndag d.23 april kl.10:00 i Fælleshuset.

PDF: Referat GF 2006

2005

Ordinær Generalforsamling 2005
Afholdt søndag d.17 april kl.10:00 i Fælleshuset.

PDF: Referat GF 2005

2004

Ekstraordinær Generalforsamling 2004
Afholdt onsdag d.26 maj kl.19:00 i Fælleshuset.

PDF: Referat ekstraordinær GF 2004
Ordinær Generalforsamling 2004
Afholdt søndag d.25 april kl.10:00 i Fælleshuset.

PDF: Referat GF 2004

2003

Ekstraordinær Generalforsamling 2003
Afholdt søndag d.12 okt. kl.12:00 i Fælleshuset.

PDF: Referat ekstraordinær GF 2003
Ordinær Generalforsamling 2003
Afholdt lørdag d.26 april.

PDF: Kreds notat / Referat GF 2003

2002

Ordinær Generalforsamling 2002
Afholdt søndag d.21 april kl.10:00 i Fælleshuset.

PDF: Referat GF 2002

2001

Ekstraordinær Generalforsamling 2001
Afholdt søndag d.21 okt. i Fælleshuset.

PDF: Referat ekstraordinær GF 2001
Ordinær Generalforsamling 2001
Afholdt april i Fælleshuset.

PDF: Referat GF 2001

1997

Ekstraordinær Generalforsamling 1997
Afholdt april i Fælleshuset.

PDF: Referat ekstraordinær GF 1997

1992

Ekstraordinær Generalforsamling 1992
Afholdt april i Fælleshuset.

PDF: Referat ekstraordinær GF 1992