Udlejning af Fælleshuset

Udlejning af Fælleshuset – HF Fælles Eje                                 

Det er kun have-ejere i Fælles Eje, som kan leje Fælleshuset – og vedkommende skal være tilstede i lejeperioden – og er samtidig den, som er endeligt ansvarlig.

                                             Hvad gør jeg, hvis jeg vil leje Fælleshuset?

  • Du kan enten gå op på kontoret på de søndage, hvor der er åbent
    – eller du kan sende en mail til faelleshus-fe@outlook.dk, hvor du skriver ønsket dato
    og dit havenr.
  • Du får enten udleveret eller tilsendt en lejekontrakt, som du skal underskrive og returnere til os senest 8 dage efter reservation (samtidig med betaling)

Værd at vide …

Reservation
Huset kan reserveres i indeværende sæson samt den efterfølgende sæson. Udlejning sker altid med forbehold for uforudsete hændelser (skade på huset, sprungne vandrør, anvisninger fra regeringen m.m.). Huset lejes kun ud i havesæson (fra sommertids start til vintertids slut)


Pris for leje af Fælleshuset
:
1500 kr. + 500 kr. i depositum – i alt 2000 kr.
(vask af gulve samt rengøring af toiletter er inkl. i prisen – se længere nede, hvad du selv skal ordne)

Beløbet skal indbetales på foreningens bankkonto i AL Bank, reg. 5332 konto 0007743430
senest 8 hverdage efter reservation. Overholdes dette ikke, bortfalder reservation.
Husk at påføre dit havenr. ved overførsel


Depositum

Når husets stand er godkendt, refunderes depositum normalt indenfor 10-14 dage.
NB! Huset vil blive gennemgået efter udlejning, og skulle der være ituslået service eller andre større ødelagte genstande/møbler, vil det blive trukket fra dit depositum.
Ved aflevering af nøgle, bedes du påføre evt. ituslået service m.m. på kontrakten, hvor du også skriver dit reg.nr. og kontonr.


Afmelding af Fælleshus

– Indenfor de første 14 dage efter reservation          Du får du det fulde beløb retur (leje + dep.)
– Senest én måned før aftalt lejeperiode                    Du får i alt 1000 kr. retur (beløb er inkl. dep.)
– Mindre end én måned til aftalt lejeperiode             Du får kun dit depositum på 500 kr. retur
– Mindre end én uge til aftalt lejeperiode                   Du får ikke noget retur

NB!
Er det foreningen, som er nødt til at aflyse reservationen pga uforudsete hændelser, så får du det fulde beløb retur. Det samme gælder, hvis regeringen melder Corona-restriktioner ud (max. afstand/max. antal forsamlede), som gør, at huset ikke kan lejes ud/benyttes.

 

Udlevering af nøgle / adgang til Fælleshuset
* Nøglen afhentes på kontoret kl. 10-12 søndagen før lejeperioden, med mindre andet er aftalt
* Du har adgang til Fælleshuset fra lørdag kl. 10 – og skal være ude igen mandag senest kl. 10
* Nøglen returneres i foreningens postkasse ved kontoret sammen med din kopi af kontrakten

Service
Der findes service til ca. 60 personer i huset. Vi gør opmærksom på, at det kun er et anretter/serveringskøkken, som er i Fælleshuset … dvs der er ikke køkkenudstyr (gryder mm) til at lave mad til mange mennesker .. kun et par mindre gryder og pander til opvarmning.

 

Rengøring
Vask af gulve samt rengøring af toiletter er inkl. i prisen – du skal selv sørge for følgende:

– Gulvet i salen skal fejes
– Bordene skal tørres af, og stole sættes op på borde (se plan med korrekt opstilling i Fælleshuset)
– Ovn skal være rengjort
– Køleskabe og fryser skal være tømt og rengjort
– Brugt service (inkl. gryder mm) skal være vasket af
– Opvaskemaskine skal være tømt – og service stillet på plads, hvor det hører hjemme
– Grill rengøres
– Affald skal være fjernet
– Alle medbragte ting skal være fjernet, før nøgle afleveres mandag morgen

Generelle regler for brug af Fælleshuset
Som udgangspunkt, går vi ud fra, at alle har en interesse i at bruge og efterlade Fælleshuset på en god måde.

* Indkørsel og parkering på græs/fliser ved Fælleshus må ikke finde sted
* Hvis der grilles, skal det kun foregå på græs-areal ud mod motorvejen
– og det skal sikres, at gløder i grillen er slukket ved festens ophør
* Der må ikke tændes fakler eller laves bål
* Alle aktiviteter udenfor Fælleshus skal foregå på areal ud mod motorvejen (af hensyn til naboer)
* Vinduer og døre skal holdes lukket, når I spiller musik
* Borde og stole må ikke tages ud af huset

Selvom du/I hygger jer og har det rart, så tag hensyn til de naboer, som har hus i nærheden af Fælleshuset 😊

 

NB! Overholdes ovenstående ikke, vil du som min. miste dit depositum.
Foreningen forbeholder sig samtidig ret til at fratage dig retten til at leje Fælleshuset en anden gang. Periode vil afhænge af eventuel grad af mislighold af ovennævnte.
Vurderer bestyrelsen, at der er sket store skader på huset, som lejer er skyld i, og som på ingen måde dækkes af depositum på 500 kr., kan bestyrelsen opkræve beløb for udbedring hos lejer


Corona-restriktioner

Regeringens og bestyrelsens eventuelle anvisninger skal følges til enhver tid.