DAGRENOVATION & STORSKRALD

Regler for storskrald og haveaffald: Læs venligst

Dagrenovation
Åbner: 1.april
Lukker: 23. oktober

Har du dagrenovation (køkkenaffald) efter 23. oktober, må du selv sørge for at bortskaffe dette.
Andet affald såsom elektriske apparater, hvidevarer, byggeaffald m.m. skal havelejer selv bortskaffe.
Dog sørger foreningen for leje af container til storskrald 2 gange årligt.

Dispensation vedrørende dagrenovation – Tro og love erklæringer
Der kan søges dispensation for dagrenovation for de haver, der ejes af borgere bosiddende i Gladsaxe Kommune.
Borgeren der ønsker at søge dispensation for sæsonen, skal udfylde en Tro og love erklæring.
Tro og love erklæringen kan hentes på kontoret og skal afleveres i udfyldt stand samme sted senest slut august.
Renovationspengene vil herefter blive modregnet i havelejen som opkræves for oktober, november, december.