OPSKRIVNING PÅ VENTELISTE

HVORDAN BLIVER JEG SKREVET OP PÅ VENTELISTEN?

Hvis ventelisten åbner i 2023, vil kunne ses her i løbet af 1.kvt af 2023

Opskrivning på foreningens venteliste kan ske ved personligt fremmøde,  søndag d. 8 kl. 10-11, i Fælleshuset, som ligger ved indgangen til foreningen.

Opskrivningen er personlig, således at der kun må stå et navn pr. løbenummer og dette kan ikke senere overdrages til anden part.

Udfyld gerne denne blanket: Blanket til opskrivning og medbring den på dagen.

Du skal ligeledes huske dit sundhedskort.

Det koster 200 kr. at blive skrevet op på ventelisten og herefter koster det årligt 200 kr., der skal indbetales senest første mandag i april. Bemærk, at du ikke vil blive adviseret yderligere om den årlige betaling for at stå på ventelisten. For mere information se fanebladet: Gennotering på ventelisten. 

Du vil få udleveret en seddel med foreningens bank oplysninger. Pengene skal indbetales senest den x. maj – der modtages ikke kontanter.