Vurdering og salg

Procedure angående salg af huse i Hf Fælles Eje

Før vurderingen:

Salg af haver foregår i have sæsonen fra 1. maj til 15. september.
Et salg kan tage op mod 8 uger, derfor skal du senest henvende dig 15. juli hvis du ønsker at sælge i år. Henvendelser efter 15. juli, kan husudvalget afvise, hvis ikke der er tid til at sælge huset.  Hav tålmodighed og beslut dig derfor i god tid, hvis du vil optimere dine muligheder for at nå, at få huset solgt i det ønsket år.
Vi kan ikke sælge ved dødsfald fra oktober 2020 til maj 2021, grundet kloakering og deraf manglende fremkommelighed i haveforeningen.

Vær opmærksom på det er ejeren af huset d. 15. september, der hæfter for fælleslånet af kloakeringen. Så hvis dit hus ikke er solgt med overtagelse inden 15. september, er det altså dig, der hæfter for fælleslånet.

Husudvalget kontaktes på havesalgfaelleseje@gmail.com, her får du telefonnummeret til vurderingsudvalget. I sommermånederne kan der forekomme ventetid på vurdering.
Vurderingen koster 1600 kr. og er gældende i de 12 følgende måneder.
Hvis dit hus ikke bliver solgt indenfor de 12 måneder, kan der laves en administrativ vurdering.
Vurderingen betales kontant eller via mobilepay til vurderingsudvalget. Der aftales en dato, hvor vurderingsudvalget (3 personer) møder personligt op sammen med dig der skal sælge.

Inden vurderingsudvalget kommer og laver din vurdering, skal du som sælger have følgende ting klar:

– en løsøreliste

– et ejererklæringsbrev der skal underskrives

– en el-attest som er i orden

Køber er ikke forpligtiget til at købe løsøre og køber kan derfor afvise, at købe løsøre eller køber kan forhandle prisen og/eller tingene på listen.

El-attesten skal foretages af en autoriseret elinstallatør, som laver vurderingen af elinstallationens tilstand i dit hus. El-attesten skal være færdig til vurderingsudvalget, eventuelle udbedringer skal også være færdiglavet.
Hvis der forefindes fejl, er det bestyrelsens ansvar, at de bliver udbedret på sælgers regning inden et salg kan finde sted.
Elinstallationerne skal være lovligt udført, og der skal afleveres dokumentation til husudvalget i form af en faktura, som tjekkes af en elinstallatør.
Husudvalget kan anbefale KM gruppen tlf. 44490451, og prisen for en el-attest pr. 01.juni 2020 er 2256,25 kr. inkl. moms.
Du kan selvfølgelig ringe efter et andet autoriseret el-firma efter eget valg.

Dit hus skal være lovligt efter regler af Gladsaxe Kommune, Kolonihaveforbundets regler og HF Fælles Ejes vedtægter. Det er bestyrelsen der vurderer, om huset lever op til gældende regler.

 

Efter vurderingen:

Ca. 14 dage efter vurderingen, modtager du vurderingspapirerne af husudvalget. Her skal du skrive under på, at du har modtaget vurderingen, og at du accepterer prisen. Du har mulighed for at anke vurderingen, hvis du ikke er tilfreds. Dette koster 2500 kr. og det er kredsens ankeudvalg der foretager denne ankesag.

Hussalget hænges op på opslagstavlen ved kontoret omkring en uge til foreningens medlemmer.
Medlemmer i foreningen der har haft hus i 2 år, har fortrinsret til køb af nyt hus.

Husudvalget formidler herefter kontakt til den eksterne venteliste, og der aftales fremvisning af huset til eksterne ventelistemedlemmer i samarbejde med sælger og husudvalget.

Når huset har været fremvist til hele ventelisten, og ingen på listen har købt, har sælger lov til at sætte huset til salg i DBA eller hos andre annoncører. Dette gøres efter aftale med husudvalget.

Der skal laves en tingbogsattest. Dette kan gøres skriftligt ved at kontakte tinglysningsretten i Hobro eller direkte på: http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/blanketter/Blanketter/Bestilling%20af%20tingbogsattest%20paa%20kolonihavehuse.pdf

Matrikel nummer i foreningen er:  5A-Pc3-Gladsaxe, Ejerlaug 10252.
Bemærk at tingbogsattesten kun må være 14 dage gammel ved salgs dato, så den skal indhentes i sidste øjeblik før salg.

Attesten koster 175 Kr. og viser at der ikke skyldes penge i huset.

Overtagelse af hus foregår d. 1. og d. 16. i måneden.

Efter salg:

Hus og have skal fremstå ryddet, affald og brugte ting skal være bort skaffet. Haven skal holdes, hækken skal være klippet og græsset skal være slået, lige op til salg og der må kun stå ting tilbage i huset som er aftalt med køber.

Ved salg overføres salgssummen og evt. løsøre sum til haveforeningens konto, hvorefter kasserer modregner husleje og andet udestående. Der kan gå op til tre uger før modtagelse af salgssummen til sælger, bliver overført til sælgers bankkonto.

Haveforeningens nøgler (system nøgle) bliver afregnet af kasserer. Medbring nøgler ved salg.

Husk også at afmelde din forsikring.

Husk at du selv skal aflæse strøm, og give dit elselskab besked ved ejerskifte.

 

De bedste hilsner fra Husudvalget i Bestyrelsen HF Fælles Eje