VASKERI, TOILET & BAD

VASKERI:
I haveforeningen forefindes et vaskeri ved legepladsen.
For at vaske skal der købes et vaskekort i kontortiden.

BADEHUSE:
Foreningen har ligeledes 2 badehuse beliggende ved legepladsen samt i bunden ved parkeringspladsen.
Et bad har en varighed af 4 minutter.

VASKE & BADEKORT:
Første gang man køber et kort, koster det 100 kr i depositum.
Kortet er fyldt op med 200 kr.
Første gangspris: 300 kr.

Når kortet er opbrugt, kan der købes et nyt hos købmanden.
Det nye kort koster 200 kr. mod aflevering af det gamle.
Har man mistet det gamle, skal der betales nyt depositum.