HAVEAFFALD

Pladsen for haveaffald, finder du bagerst på parkeringspladsen ved indgangen. (bag dagrenovationen)
Når du læsser dit haveaffald af, så tænk på den næste der kommer efter dig.

Kør dit haveaffald så langt ind på pladsen, læs af helt hen til træerne mod Klausdalsbrovej og byg ovenpå
– så er der også plads til dem gerne vil af med deres haveaffald dagen efter 😮

Pladsen til haveaffald
Åbner: 1.april 2024
Lukker: 14. oktober 2024