FÆLLESARBEJDE

Hver søndag i sæsonen (Helligdage undtaget)
Tidsrum: kl.10:00 – 12:00.

2024: Fællesarbejde starter op den 5. maj til og med den 15. september, der er intet fællesarbejde i juli md.

Oversigt foråret 2024

Oversigt efterår 2024

KOM GLAD 🙂
De forskellige opgaver uddelegeres fra kontoret med mindre andet er aftalt, og vi håber at alle møder op med godt humør og gå på mod, og med den indstilling, at det er til ALLES gavn og glæde, at vi bruger 2×2 timer en søndag formiddag.
HUSK: Når du kommer kl.10:00 skal du starte med at skrive under på at du deltager.
Vær opmærksom på at at dette SKAL ske på selve dagen, og ikke kan gøres efterfølgende.

HVORNÅR skal jeg på fællesarbejde
Den enkelte haveejer, har selv ansvaret for at holde øje med hvornår man er sat på til fællesarbejde.
Dato og have nr. fremgår af skemaerne som kan læses / hentes som pdf her på hjemmesiden, samt i udhængs skabene
ved kontoret, i top og bund.

BYTTE af søndag
Kontakt bestyrelsen i kontortiden eller læg en seddel i postkassen ved kontoret, hvis du har brug for at bytte din søndag til en anden.

OBS OBS OBS
Når der meldes afbud til Fællesarbejde, SKAL du huske at skrive hvilken dato du så kommer.
Da dette har vist sig at være et problem, er vi desværre nødsaget til at ændre procedure, sådan at et afbud uden
anførelse af en ny dato, vil være at sidestille med en udeblivelse.

UDEBLIVELSE fra fællesarbejde
Såfremt man udebliver uden behørigt afbud, koster det en bod på 500 kr., som opkræves sammen med havelejen.
Bodens størrelse er besluttet på den årlige generalforsamling.

SÆRAFTALER
Husk at særaftaler, samt evt. fritagelse for deltagelse i fællesarbejdet kun kan aftales for en sæson af gangen,
og derfor slettes ved sæsonafslutning.

Rigtig god arbejdslyst

 

 

Fællesarbejdet administreres af:

  • Af bestyrelsen