KLOAKERING

Afholdte-Kloak møder link

Afleveringsfrister for kloakering

Vigtig info om strømmen i foreningen!

Ledninger ligger ikke som de er afmærket på tegningerne. Derfor kommer entreprenøren beklageligvis til at grave ledninger over. Denne regning kommer foreningen desværre til at betale. For at regningen ikke bliver for høj, repareres ledninger kun 1 gang om ugen. Derfor opfordrer bestyrelsen medlemmerne til ikke at have tilsluttet køl/frys eller andet, der ikke kan tåle at strømmen afbrydes.

Seneste nyt fra kloakudvalget – (udsendt pr. mail)

NEDENSTÅENDE MAIL ER UDSENDT D. 13.11.20:

Adgang til haveforeningen i byggeperioden ændres
Al privat færdsel i haveforeningen er forbudt på hverdage, hvor der arbejdes, i tidsrummet klokken 06.00-17.00.
Vi kan ikke understrege nok, hvor vigtigt det er, at I holder jer helt væk når der arbejdes. Det er skuffende når kloakudvalget bruger timer på projektet og har indgået en kontrakt med Gottlieb, at denne aftale ikke overholdes af medlemmerne.
Så lad være med at kravle over hegnet ved legepladsen, have byggeprojekter i dit hus i dagtimerne og have glemt en ting der lige skal hentes. Det er ikke så meget det, at I går i vejen, og at alle i foreningen kommer til at betale ekstraomkostningerne til afspærring og måske endda en vagtordning. Det er desværre ikke kun penge det drejer sig om – forleden morgen var et barn der skulle følges i skole, ved at blive påkørt af en af de store arbejdsmaskiner. Jeg tror at vi alle kan forstille os, hvad en hurtigkørende tonstung arbejdsmaskine kan forårsage af ulykker på en menneskekrop, hvad enten du er barn eller voksen. Og lad os heller ikke glemme, hvad den arme håndværker der er fører køretøjet udsættes for.

Så den korte version er: Adgang er forbudt i Haveforeningen Fælles Eje, når der arbejdes på kloakprojektet.

Skulle du have et akut opstået problem i dit hus, kan du sende en mail til bestyrelsen. Så arrangerer vi, at du får en aftale med Gottlieb, så dine håndværkere får adgang til haveforeningen og kan udbedre skaden.

Kloakudvalget
Vi er så heldige at kloakudvalget er blevet et medlem rigere, så nu er vi tre.
Marianne fra bestyrelsen deltager så vidt muligt i tirsdagens byggemøderne sammen med Torben.
Som I sikkert bemærkede, har der været boret en masse huller i asfalten, da der er udtaget jordprøver for kontrol af forurenet jord. Resultatet var meget positivt, da kun én af prøverne viste forurenet klasse 4 jord, der er dyrere at bortskaffe. Til gengæld, er der en del ”mosejord” i bunden af foreningen, der ikke kan genopbygges, men det er ikke lige så dyrt at bortskaffe.
Arbejdet skrider planmæssig fremad, men vi har indtil nu også været heldige med vejret.

Tilbud fra Gottlieb
Mangler du at modtage et tilbud fra Gottlieb eller har du modtaget et og har spørgsmål, skal du henvende dig til Michael Thyresøe fra Gottlieb – Mail: mt@gartnergottlieb.dk.
Gottlieb forventer at udsende en mail sidst i december, hvor du kan se hvilket nummer du er på listen, når arbejdet skal udføres. I januar vil der blive udsendt en mere detaljeret tidsplan.

”Os der bor i Fælles Eje”
Et lille tip hvis du er på Facebook – Morten fra haveforeningen lægger jævnligt billeder op, så man kan følge lidt med i byggeriet uden at få mudder på skoene eller komme galt afsted.

Sæt kryds i kalenderen
Næste års generalforsamling afholdes igen på Mørkhøj Skole – Søndag den 18. april 2021 – kl. 10.

Med venlig hilsen og god weekend
Kloakudvalget
H/F Fælles Eje

 

NEDENSTÅENDE MAIL  ER UDSENDT D. 19.10.20:

Kære Havefolk
Så er sæsonen slut og Gottlieb går i gang med kloakeringsprojektet.
Vi har på opstartsmødet drøftet, hvordan vi hurtigst muligt kan få adgang til vand i de enkelte haver, så vi kan få glæde af foråret.

Vi ved endnu ikke hvor mange haveejere der har valgt Gottlieb til at udføre egen kloakering, når først hovedprojektet er færdigt. Men vi ved dog, at alle haver ikke kan blive udført på engang. Det er heller ikke sikkert, at alle haver får styr på deres egne kloakeringsplaner i 2021.

 Vi har derfor fået en rigtig god aftale med Gottlieb. Den går ud på, at der til hver have føres en 25 meter vandslange under brønden og op på terræn, hvor den så vil ligge i en rulle, klar til senere nedgravning. Vandslangen er monteret med kontraventil og 3/4″ kuglehane.  Vandslangen kan så monteret på de gamle rør eller indgå i den nye rørføring. Det kan dog ikke anbefales, at en slange der har ligget oven på jorden i længere tid graves ned, da den kan være beskadiget.

VIGTIGT!
Ligger slangen oven på jorden er det meget vigtigt, at du lader vandet løbe lidt inden det bruges som drikkevand. Der kan dannes bakterier i det stillestående varme vand i ledningen. Du kan evt. slukke for vandet i brønden, hvis du ikke bor fast i haven.
Vi håber at ovenstående tiltag fjerner lidt af tidspresset og bliver til gavn for flertallet.
Med venlig hilsen
Kloakudvalget

 

Seneste nyt fra kloakudvalget – vær OBS. på datoer! (18.09.2020)

Hermed seneste nyt om kloak: Kloakorientering GF 06.09.2020

OG hermed info om tilbud til kloakering ind på eget havelod: Gotlieb tilbud privatdel PDF

VÆR OBS PÅ DATOER!!!

Orientering om brevafstemningen vedr. kloak  (01. juni 2020)

Der skulle stemmes inden 25. maj 2020, enten via mail eller stemmeseddel afleveret på kontoret.

Følgende tre punkt var til afstemning:

1.1 Bestyrelsen bemyndiges til at underskrive kontrakt med Anlægsgartner Gottlieb A/S, hvis tilbud lyder på kr. 11.211.575,00 inkl. moms.

1.2 Bestyrelsen bemyndiges til at optage et byggelån i Arbejdernes Landsbank på op til kr. 16.000.000,00 og til efterfølgende at konvertere byggelånet til et fælleslån, for de medlemmerne, der ikke ønsker at betale kloakken kontant.

1.3 Vedtægtsændring om hæftelse §4 stk. 5

Bemærk at denne vedtægtsændring er et krav fra Arbejdernes Landsbank, hvis vi skal optage et lån til kloakeringen hos dem.

Nuværende vedtægt: Medlemmerne hæfter solidarisk for foreningens gældsforpligtelser, således som disse til enhver tid fremgår af foreningens regnskab

Ændres til: For haveforeningens forpligtelser herunder nærværende byggelån og fælles lån hæfter medlemmerne, direkte, personligt og solidarisk, men i indbyrdes forhold pro rata i forhold til deres fordelingstal.

Der var 172 stemmeberettigede, stemmerne har fordelt sig således:

 • 156 har stemt JA til alle tre punkter
 • 0 har stemt NEJ
 • 0 blanke
 • 16 har ikke afgivet deres stemme

Ovenstående tre punkter er hermed vedtaget, jævnfør §9 stk. 9 i vores vedtægter. 
Revisoren vil gennemgå stemmesedlerne fra brevafstemningen sammen med regnskabet fra 2019.

Efter Pinse afholdes der møde mellem Kloakudvalget, MOE, Gottlieb og Bygherrerådgiver Leif Macheel. Kloakudvalget forventer herefter at underskrive kontrakten med Gottlieb.

Bestyrelsen vil gerne takke for den flotte stemmeprocent. I disse  corona tider må vi tænke alternativt og stå sammen, det har vi vist, at vi kan.

Hilsen Bestyrelsen

 

Sidste nyt om kloakprojektet 15. maj 2020

 Forespørgsel vedrørende etablering af fibernet.

Da vi ikke ved, hvor mange haver der vil binde sig til fibernet, er det kun et overslag på hvad det ca. koster. Som udgangspunkt vil prisen være kr. 3.000,00 for etablering og herefter er årsabonnementet kr. 3.588,00 for en 100/100 Mbit forbindelse eller kr. 4.188,00 pr. for en 1.000/1.000 Mbit forbindelse. Udbyderen skal selv indgå en aftale med Gottlieb om at lægge tommerør/fibernet ned, så det vil ikke være en del af prisen på kloakeringen.

Etablering af fibernet kræver at mindst 20 haveejere sender en mail til hf-fe@outlook.dk, hvor de tilkendegiver at de ønsker fibernet til en af ovennævnte priser. Ved en større tilslutning, kan der være mulighed for at forhandle mere fordelagtige vilkår hjem, som for eksempel en reduceret pris i vintermånederne.

 

Forespørgsel vedrørende asfalt og belysning.

Der bliver lagt det samme asfalt/underlag på alle vejene. Men det vil stadig kun være muligt at køre med store køretøjer på Nordbakken, da lastbiler ikke kan komme om hjørnerne på de øvrige veje.

Vi har ingen planer om at etablere vejbelysning. En del af charmen ved en kolonihave er, at der er dejlig mørkt og til tider stjerneklart – når man skal sove.

 

Henvendelse modtaget fra ni haveejere den 7. maj 2020

 1. Forslag om, at bestyrelsen genovervejer beslutningen om ikke at hyre en bygherrerådgiver

Bestyrelsen har vurderet, at hvis det giver en større tryghed i udførelsen af projektet og for de enkelte haveejere, er pengene godt givet ud.

Vi har som udgangspunkt bedt om tilbud på gennemgang af projektet og deltagelse i byggemøder samt CV fra Danakon A/S og Øllgaard Rådgivende Ingeniører A/S. Kan disse firmaer ikke bruges, vil vi kontakte Krüger og EKJ Rådgivende Ingeniører A/S.

Vi melder tilbage, så snart vi har valgt en bygherrerådgiver.

 1. Forslag om, at medlemmerne kan se udbudsmaterialet og tilbuddet fra Gottlieb

Materialet ligger på kontoret til gennemsyn fra søndag den 17. maj 2020

 1. Anmodning om at udskyde generalforsamlingen til det igen er muligt at forsamles

Den skriftlige afstemning er at ”bøje” vedtægterne temmelig kraftigt. Desuden udtrykker haverne bekymring for hvad fremtiden bringer efter en Corona-pandemi: Hvad sker der med renten, er byggeriet i krise så priserne falder på sigt?

Haverne mener ikke at Gladsaxe Kommune, stik imod al fornuft, kan forvente at vi handler i hast. De forslår derfor bestyrelsen, at vi lægger pres på kommunen, da det giver mening af afvente situationen.

Der var ikke noget vi hellere ville end at afholde en almindelig generalforsamling, men udsigterne er desværre lange – til vi igen kan samles. En digital generalforsamling kan afholdes på nettet, men bestyrelsen mener, at der vil være alt for mange medlemmer der ikke har mulighed for at deltage, da det kræver en pc, netadgang og en del it-kendskab.

Ingen kan spå om renteniveauet.  Pt. er der ikke noget der tyder på, at der ikke er gang i byggeriet, derfor forventes der ikke prisfald.

En udskydelse af projektet til sommeren 2021 vil medføre, at haverne ikke kan bruges i en del af sæsonen og udskyder vi til vinteren 2021/2022, er der kun et år til, at alle haverne skal være tilsluttet kloakken. Gladsaxe Kommune har på intet tidspunkt være forhandlingsvillige, så der er efter bestyrelsens mening ingen grund til at tro de vil forlænge tidsfristen. Vi vil gerne minde alle haveejerne om, at der jf. grundlejekontrakten med Gladsaxe Kommune §9, er krav om kloakering inden 01.06.2023. Overholdes denne deadline ikke kan haveforeningen opsiges inden udløb af kontrakten. Kopi af grundlejekontrakten ligger på hjemmesiden.

Bestyrelsen mener ikke, at vi handler i hast da projektet har været på tegnebrættet i flere år. Det er rigtigt, at vores vedtægter ikke tager højde for en pandemi. Men alle medlemmerne har haft mulighed for at afgive deres stemmer – og der er den 15. maj allerede opnået 2/3 flertal til de tre punkter.

Så en enig bestyrelse mener ikke, at synspunkterne i punkt tre bør forsinke/forhale det kommende kloakprojekt og kloakprojektet går videre som planlagt.

 

Haveejere der har et ønske om at bidrage til kloakprojektets færdiggørelse, er meget velkomne til at melde sig under fanerne, da to personer er et meget lille kloakudvalg og opgaverne mange det næste års tid.

Vi håber derfor på medlemmernes opbakning, så vi kan komme i mål med bygherrerådgiver, kontrakt og lån.

Torben er til at træffe søndage i kontortiden, kl. 10.30-12.00, hvor han også svarer på spørgsmål vedrørende kloakeringen.

HUSK AT SENDE/AFLEVERE JERES STEMMESEDLER SENEST DEN 25. MAJ 2020

Med venlig hilsen Bestyrelsen

————————————————————————————————————————-

Kort info om kloakeringen (Maj 2020)

Vi har på opfordring fra ni haver, indgået et samarbejde med en bygherrerådgiver på kloakprojektet. Bestyrelsen har vurderet, at hvis det giver en større tryghed i udførelsen af projektet og for de enkelte haveejere, er pengene godt givet ud.

Vi har indgået et samarbejde med Jacob Wibroe fra Danakon A/S der gennemgår materialet fra MOE A/S.
Senere i forløbet vil han også deltage i byggemøderne.

Vi vil i løbet af de nærmeste dage, udsende et nyhedsbrev med de øvrige forslag vi har modtaget fra førnævnte haver, samt spørgsmål og svar givet til andre medlemmer.

Og til sidst – vil vi gerne minde de sidste haver om at huske, at sende/aflevere deres stemmesedler.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

—————————————————————————————————————————————–

NYT FRA KLOAKPROJEKTET (Marts 2020)
Så er det officielt forår og kloakudvalget har brugt vinteren til planlægning af kloakering i samarbejde med Lærke Brun Philipsen og Lene Bisballe fra MOE A/S.

Vi har haft advokat Michael Stæhr til at se på rådgiveraftalen. Advokat Thomas Heintzelmann følger os hele vejen med udbudsmaterialet, udkastet til entreprenørkontrakten og den endelige kontraktskrivning. Hvis der opstår problemer undervejs i projektet, vil vi først rådgive os med Thomas Heintzelmann og skulle der blive brug for en bygherrerådgiver, vil Thomas Heintzelmann sætte os i forbindelse med sådan en.
Advokaten vurderer ikke, at projektet er af en sådan karakter og størrelse, at det vil være nødvendigt med en bygherrerådgiver, med mindre der opstår tekniske problemer.
Er generalforsamlingen af en anden mening, tager vi det selvfølgelig til efterretning.

Der er lagt sidste hånd på udbudsmaterialet og følgende fire entreprenører er blevet inviteret til at afgive deres tilbud den 20. marts 2020.:

 • Anlægsgartner Gottlieb A/S
 • Wicotec Kirkebjerg:
 • Gorm Hansen
 • SHP

Kloakudvalget og MOE A/S vil holde et dialogmøde med de to entreprenører, der har afgivet de laveste bud og vi vil herefter komme med vores anbefaling til generalforsamlingen d. 26. april 2020.

Inden haveejerne på generalforsamlinger forhåbentlig siger ja til den foreslåede entreprenør, vil det være muligt at stille spørgsmål til MOE A/S og Arbejdernes Landsbank som er tilstede denne dag.

Lidt om projektet:

Tidsplan

20.03.2020 Åbning af tilbud

Uge 22 / 2020 Kontrakten med entreprenøren underskrives

Uge 41 / 2020 Projektgennemgangsmøde og vejsyn

Uge 43 / 2020 Entreprise igangsættes og området aflåses

Uge 50 / 2020 Evalueringsmøde

Uge 14 / 2021 Mangelgennemgang

Uge 16 / 2021 Aflevering

Uge 16 / 2022 1 års gennemgang

Uge 16 / 2026 5 års gennemgang

Placering af kloakken

Landinspektøren har opmålt arealet og målingerne viser at kloakken kommer til at løbe i vejene, også på Nordbakken.

Som udgangspunkt ser MOE A/S gerne at afmærkningspindene bliver stående. Står pindene i en indkørsel er dette selvfølgelig ikke muligt. Afmærkning reetableres inden 1. oktober 2020. Der vil blive opsat en tegning over alle haverne på kontoret og ved fælleshuset til sæsonens åbning 1. maj, hvor man kan se hvor brøndene er mærket ind. I enkelte tilfælde er der ændret lidt på placeringen af hensyn til det samlede projekt eller afstand til skel. Kig meget gerne forbi tegningerne og se om du er enig i afmærkningen.

Fælleshuset skal på tilslutningsbrønden ved Klausdalsbrovej og de øvrige huse på spildevandsbrønden ved Kagsåkollegiet. Der er i den forbindelse planlagt skydning af trykledning under haveforeningerne Tornhøj, Samvirke og Fælles Eje.
Der vil blive etableret en pumpebrønd ved toilethuset i bunden.

Adgang til området i byggeperioden

Det vil i hele byggeperioden ikke være muligt for haveejere at køre i bil på området.

Entreprenøren sætter en hængelås på porten og opsætter en nøgleboks, så det er muligt for f.eks. brandbiler at komme ind. Uden for normal arbejdstid, der er hverdage mellem kl. 7-18, vil det være muligt for beboerne at komme til deres haver til fods. Parkeringspladsen ved fælleshuse kan ikke bruges, da denne plads sammen med andre fælles arealer er tiltænkt til f.eks. afsætning af materialer og jordopmagasinering.

De enkelte haver

Entreprenørens arbejde i haverne skal begrænses til arbejdet omkring tiltslutningsbrøndende. Der må ikke opbevares materialer og materiel i haverne

Haveejers egne kloakfolk kan først komme til at lægge kloak på grunden og tilslutte vand efter afleveringen i uge 16 /2021. Abak kloakservice A/S som pt. tømmer vores tanke, har udvist interesse for at give pris til de enkelte haveejere, men mere om det efter sommerferien.

Haveejeren skal sørge for, at der er ryddet 2,5 meter hæk eller lignende ved brønden og 1 meter ind på grunden fra skel. Det vil være muligt at tilkøbe denne ydelse fra entreprenøren, det skal dog bemærkes at hæk, beplantning og lignende ikke bliver reetableret, hvis entreprenører foretager rydningen. Såfremt en haveejer ikke har ryddet eller aftalt rydning, vil de modtage en ekstraregning.

Brønde lagt i indkørsler skal have kørefaste dæksler, denne ydelse skal tilkøbes. Prisen på disse to ekstra ydelser forventes at blive oplyst på generalforsamlingen.

Der vil være elektronisk vandmåler på de enkelte vandbrønde og haveejeren vil blive opkrævet vand jf. forbrug.

Fibernet
Omkostningerne til tomrør løber op i ca. kr. 225.000, en pris der vil være en del af det samlede kloakprojekt, som alle kommer til at betale.De to leverandører af fibernet vi har kontakte, vil ikke give en eksakt pris, når det ikke vides hvor mange haver der ønsker tilslutning. Men en skønnet pris pr. have er en etableringspris på kr. 3.000 og herefter en årlig pris på kr. 3.588 for 100/100 Mbit eller kr. 4.188 for 1000/1000 Mbit. Er der stor tilslutning, kan der evt. forhandles en reduceret pris i vintermånederne. Der skal som udgangspunkt være ca. 80 % tilslutning for at de overhovedet vil give sig i kast med projektet.

Bestyrelsen har ud fra ovenstående priser vurderet, at det økonomisk ikke kan svarer sig lægge tomrør i forbindelse med kloakprojektet og etablere fibernet.

Veje og asfaltbelægning
Vi har valgt en asfalt af en ordentlig kvalitet, 7 cm GAB 0, så vejen ikke ”sveder” og bliver bløde i sommervarmen.
Der vil blive etableret ca. 15 asfalt vejbump. Vejbanen vil blive afmærket med hvide tern ved bumpene, hajtænder ved ud kørslerne og 15 km fartbegrænsning på hele strækningen.
I svinget ved have 32 A vil vejen få en hældning så vandet løber hen til faskinen på parkeringspladsen.

Lejekontraktens løbetid

De fire haveforeninger på matriklen, har holdt flere møder med Kredsen om en forlængelse af lejekontrakten. På mødet den 27. februar 2020 rykkede vi endnu engang for svar og nu venter vi så lige pludselig på, at H/F Mosehøj og H/F Voldly får afholdt en generalforsamling, hvor de tager endelig stilling til spildevandshåndteringen i deres haveforeninger. Disse generalforsamlinger forventes afholdt i maj. Herefter vil Tom Aktins bede Gladsaxe Kommunen om en 10-årig forlængelse af lejekontrakten. Tom siger, at Gladsaxe Kommune har tilkendegivet over for kredsen, at det er den maksimale forlængelse vi kan søge om. Men INTET er sikkert før vi har det på skrift og tilkendegivelser, er i kloakudvalgets optik en lidt løs formulering. Men vi håber selvfølgelig på det bedste og bliver ved med at presse på.

Spørgsmål vedr. kloakprojektet

Det er dejligt, at der er så stor interesse for kloakprojektet, men vi er nødt til at samle spørgsmål og svar, da der jo er mange gengangere.

Så vi skal bede jer om, at møde op på generalforsamlingen og tage jeres spørgsmål med, så flest mulig får glæde af svarene fra MOE A/S og Arbejdernes Landsbank. Skulle der være enkelte spørgsmål, som ikke kan vente til den 26. april, kan i skrive til bestyrelsen på hjemmesiden.
Der vil IKKE blive besvaret spørgsmål på Facebook. Når projektet går i gang til efteråret, vil vi bestræbe os på , en gang om måneden at samle spørgsmål og svar sammen og offentliggøre dem på hjemmesiden. Her vil vi også informere om hvor langt vi er i projektet og hvad udfordringer vi møder på vores vej.

Det var alt for denne omgang

Hilsen Bestyrelsen

 

Indkaldelse og bilag vedr. generalforsamlingen d. 15. september 2019 ses under ” Om os” / “Generalforsamling”

Indkaldelse og bilag vedr. generalforsamlingen d. 10. august 2019 ses under ” Om os” / “Generalforsamling”

Venligst bemærk, at der ikke kan stemmes ved fuldmagt jf. vedtægterne, §9 – stk. 8. Kun ejer eller medejer har stemmeret.

Projekt fra MOE A/S

Den økonomiske vurdering af kloakprojektet er nu blevet opdelt, så det kun omhandler vores haveforening. Vi har afleveret de sidste rettelser til MOE A/S mandag d. 8. juli. og er blevet lovet den færdige vurdering i uge 28. Projektet bliver herefter lagt på hjemmesiden og udsendt sammen med indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling.

Dato for ekstraordinær generalforsamling vedr. kloak.

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling lørdag den 10. august kl. 10 i fælleshuset.

På mødet vil en repræsentant fra Moe A/S svarer på spørgsmål vedr. projektet.

Arbejdernes Landsbank har ikke mulighed for at deltage, men bestyrelsen vil fremlægge bankens foreløbige lånetilbud og betingelser.

Bestyrelsen undersøger pt. muligheden for en anden belægning end asfalt og lægning af rør til fibernet. Vi har stadig ikke modtaget svar fra kommunen på hvor vi skal tilsluttes hovedkloakken og forventer tidligst at have et færdigt notat fra Moe A/S til udsendelse sidst i juni 2019.

En lille bøn fra bestyrelsen:

Bestyrelsesarbejdet bygger på frivilligt arbejde, og kloakprojektet er ikke bare et lille ekstraprojekt til en regnvejrsdag hvor man keder sig.  Pt. er vi tre der prøver at samle trådene, og vi har ikke ressourcer til også at beskrive hver en lille ændring på de sociale medier/hjemmeside. Ydermere skal vi også orientere og være enige med de tre andre haveforeninger samt resten af bestyrelsen.

Bestyrelsen forventer ikke ros for deres arbejde, vi har jo meldt os frivilligt. Modsat forventer vi heller ikke, at vi bliver modarbejdet af den ene konspirationsteori efter den anden.

Og grunden til at vi ikke har offentlig gjort tal fra Moe A/S endnu, er IKKE, at vi har hemmeligheder for medlemmerne, men blot at materialet ikke er færdigt endnu. Det var en fejl fra H/F Samvirkes side, at de fik offentliggjort tallene – og de er derfor taget af deres hjemmeside igen. For fremtiden vil alle tal vi modtager fra Moe A/S være rettet mod vores egen forening, og vi vil ikke modtage oplysninger om de andres tal. Vi er rigtig mange mennesker, der skal have en hverdag koordineret med møder/frivilligt arbejde og det er ikke altid lige nemt, da der også skal tages hensyn til arbejde, hjemlige forpligtigelser, sygdom og ferie.

Er der nogen der har spørgsmål eller undres i almindelighed, så venligst brug et andet forum end Facebook. Send en mail til bestyrelsen eller mød os i kontortiden – og vi vil gøre vores bedste for at svare.

Vi gør vores yderste for at opfylde kommunens krav om kloakering til tiden og hvis nogen mener, at kunne gøre det bedre eller kan bibringe viden og arbejdskraft til kloakudvalget/bestyrelsen, står den enhver frit at stille op og ændre på tingene.

 

Generalforsamlingen den 28. april 2019

Bestyrelsen har informeret generalforsamlingen om det modtagne notat fra Moe A/S.

Da notatet er modtaget den 26. april, har det desværre ikke været muligt at behandle det i de fire haveforeninger og i vores egen bestyrelse. Men vi vil alligevel gerne orientere om de foreløbige tal. Venligst bemærk, at der tages forbehold for alle tal, da dette er første udkast.

Den del af projektet der er fælles, forventes at koste 90.000 kr. pr. have. Med et 20-årigt fælleslån i Arbejdernes Landsbank, vil den månedlige udgift pr. have være på ca. 650 kr./måned . Bemærk at man ikke har glæde af rentefradraget på et fælleslån.

Moe A/S har også regnet på, hvad det vil koste at anlægge tanke i de enkelte haver. Denne løsning vil efter ca. 2,5 år være dyrere end at få etableret kloak. Da tankene skal tømmes jævnligt – og udgiften til lægning af nye vandrør og reetablering af asfalt er den samme. Moe A/S pointerer også, at kommunen til enhver tid kan opsige aftalen om tankløsningen og kræve en kloak etableret istedet. Det kan derfor umiddelbart ikke anbefales at vælge tankløsningen.

Moe A/S anbefaler, at kloakprojektet udføres uden for sæson, da haveforeningen bliver én stor byggeplads med mange gener: tung trafik, støv og larm og ufremkommelige veje. Selvfølgelig er der øgede udgifter i forbindelse med vinterforanstaltninger og dårligt vejr, men alternativet vil være en sommer, hvor vi ikke har megen glæde af vores haver. Moe A/S har i deres tal lagt en buffer ind på 20 % til uforudsete udgifter. Vi forventer, at projektet kan blive udført i vinteren 2020/2021, så de enkelte haver efterfølgende har tid til rørføring og tilslutning på egen grund.

Den del af projektet der vedrører den enkelte have er svær at give en pris på, men Moe A/S regner med at udgifter til kloak og vandrør, (15 m i fællesgrav) vil koste 25.000 kr./have. Det står den enkelte husejer frit for at udføre projektet selv. Dog er det et krav, at det er en Autoriseret kloakmester der står for tilslutningen, da der skal afleveres en underskrevet attest til bestyrelsen/kommunen.

Generalforsamlingen henstiller til bestyrelsen at få en pris fra Moe A/S på hvad omkostningen bliver, hvis vi vil have gravet et ekstra rør ned til etablering af fremtidigt fibernet. Vi videregiver spørgsmålet til Moe A/S – og medtager prisen i det endelige materiale.

Når det endelige materiale foreligger, vil det blive offentliggjort på vores hjemmeside og udsendt som mail/brev. Der forventes afholdt ekstraordinær generalforsamling efter sommerferien, hvor der skal tages stilling til, om vi vælger tankløsningen eller kloak.  

 

Notat fra Moe A/S modtaget den 26. april 2019

Vi har modtaget et nota fra Moe A/S, med en økonomisk vurdering på hvad det vil koste at etablere vand og kloakker, alternativt samletanke i alle fire haveforeninger. Notatet skal behandles og opdateres med nye ændringer, i de fire foreninger før det kan offentliggøres.

Frist for aflevering af forprojekt  til  Gladsaxe  Kommune

Kommunen har accepteret en forlængelse til d. 01.11.2019.

 

Orienteringsmøde vedr. kloak – afholdt i Fælleshuset den 28. oktober 2018

Grundlejekontrakten

I den nye grundlejekontrakt mellem Kolonihaveforbundet (K.F.) og Gladsaxe Kommune (G.K.) har K.F. skrevet under på, at de fire haveforeningerne på matr. nr. 5: Tornhøj, Skrænten, Fælles Eje og Samvirke inden d. 01.06.2019 skal udfærdige en foreløbig handleplan for en kommende kloakering/samletanke. Foreningen skal senest den 1. juni 2023 kunne dokumenter over for Gladsaxe Kommune, at der ikke udledes eller nedsives spildevand på de lejede arealer. Det betyder, at alle haveejere skal aflevere en attest underskrevet af en autoriseret kloakmester.

Kontrakten løber fra den 01.01.2019 – 01.01.2039. Bestyrelsen har endnu ikke modtaget en kontrakt mellem H/F Fælles Eje og K.F., men der er ingen vej tilbage, vi skal i gang med at træffe beslutninger og spare op.

Det er desværre ikke muligt for bestyrelsen at komme med et kvalificeret gæt på, hvad det færdige projekt kommer til at koste – og sammenligningstal fra andre haveforeninger kan ikke rigtig bruges til noget, da de enkelte haveforeninger er meget forskellige. Vi har forsøgt, at overbevise G.K. om det problematiske i, at vi som lejere selv skal projektere og finansiere et kloakprojekt. Men kommunens svar var helt tydeligt. Hvis vi var utilfredse, kunne vi bare flytte – og så sluttede den dialog.

Der har været afholdt et par møde med de fire andre haveforeninger og Tom Atkins fra K.F. om kommende kloakering, men vi føler ikke, at vi bliver ordentlig informeret fra K.F., så vi fire haveforeninger har bedt om et møde med Keld Rehder fra Gladsaxe Kommune, så hurtigt som muligt.

Ekstraordinær generalforsamling

Der er på en ekstraordinær generalforsamling den 28.10.2012 givet bemyndigelse til, at bestyrelsen kan bruge op til kr. 175.000 på et forprojekt, så vi kan finde ud af, hvad en forventet pris på projektet bliver kontra prisen på at etablere samletanke.

Der vil i efteråret 2019 blive afholdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor der skal stemmes om hvilken løsning vi vælger samt vedtagelse af det endelige projekt.

Møde med Arbejdernes Landsbank

På et møde med Arbejdernes Landsbank den 19. september 2018 tog Torben og Gitte en overordnet snak med Niels Lund Sørensen og Camila Fuchs om foreningens muligheder mht. belåning. Banken kan tilbyde, at lånet til hovedentreprisen kan optages som et 20-årigt fælleslån, evt. 30 år – hvis Gladsaxe Kommune går med til at forlænge grundlejekontrakten. Bemærk at renter på fælleslånet ikke vil være fradragsberettiget.

Omkostningen til etablering og tilslutning på eget lod skal finansieres af den enkelte haveejer, som har mulighed for at søge om et lån i Arbejdernes Landsbank, hvor der skal stilles sikkerhed. Hvis der er friværdi i kolonihavehuset kan dette bruges som sikkerhed.

Banken er gået med til, at vi kan ændre vores vedtægter, så hver haveejer ikke hæfter solidarisk for hele lånet, men kun for 125 % af vores haveandel. Dette gælder også selv om man ikke deltager i hovedlånet og er selvfølgelig kun aktuelt, i tilfælde af at haveforeningen går konkurs – og det tænker jeg ikke nogen af os har interesse i.

Banken stillede også som betingelse, at når en have sælges skal fælleslånet indfries. Det vil sige, at den nye køber ikke kan overtage fælleslånet, men skal sørge for egen finansiering.

Ny regel for venteliste

 • 13 pkt. 2 i grundlejekontrakten er blevet ændret til:

”Kolonihaveforeningernes udlejning skal ske via en offentlig venteliste. Placering på ventelisten sker ud fra, hvornår man har anmodet om at komme på ventelisten. Personer med bopæl i Gladsaxe Kommune har forrang på ventelisten”.

Bestyrelsen har besluttet, at de ca. 25 der pt. står på venteliste har førsteret til ledige haver, derefter kommer borgerne i Gladsaxe Kommune og så nye opskrevet efter 12.05.2019.

Husk ventelisten åbner igen søndag den 12. maj 2019.

Hussalg

Bestyrelsen forventer at der vil komme en del haver til salg i forbindelse med den kommende kloakering. Dette gælder ikke kun i H/F Fælles Eje, men også i de andre haveforeninger i Gladsaxe Kommune. Går du i salgstanker inden vi begynder på projektet, er det ikke nogen god ide at vente til sidste øjeblik. Havesalget foretages af frivillige – derfor er der en begrænsning for hvor mange have vi kan nå at sælge på en sommer.

 

 

Mødet sluttede med, at bestyrelsen opfordrede medlemmer der har erfaring med anlægsarbejder, kloakering og lignende til at rette henvendelse til bestyrelsen. …