FÆLLES FORSIKRING

KOLLEKTIV FORSIKRING TRYG – POLICENR: 605-5.001.468.337
Den årlig præmie er på kr. 1.228 og gældende fra 1. september til 30. august.
Præmien vil blive opkrævet sammen med havelejen for oktober, november, december.

Du kan tilmelde dig den kollektive forsikring ved henvendelse på kontoret, dog kan
forsikringsaftalen kun tilmeldes til den 1. eller 15. i en måned.

Ved tilmelding skal du underskrive den indgåede forsikringsaftale, da præmien bliver
betragtet som en pligtig pengeydelse til Foreningen.
Forsikringspolicen vil blive udleveret ved samme lejlighed.

Skulle uheldet være ude, skal du selv anmelde skaden hos TRYG enten telefonisk
på tlf.: 7011 2020 eller på deres hjemmeside www.tryg.dk.