KONTORTIDER

Velkommen til en ny sæson i H/F Fælles Eje.

Kontoret har åbent søndage mellem 10:00 og 12:00 fra 8. maj 2022

Kontoret har lukket i juli md.

I kontortiden vil 1 eller 2 medlemmer fra bestyrelsen være tilstede,
og det er også her man henvender sig vedr. fællesarbejde