VURDERINGSUDVALG

SKAL DU SÆLGE?
Så kontaktes vurderingsfolkene via Husslag
på havesalgfaelleseje@gmail.com

HUSK OGSÅ
– At der skal bestilles El-eftersyn, og at attesten skal medbringes ved selve vurderingen.
– At evt. fejl og mangler på huset, skal være udbedret før huset kan sælges.

Vurderingspris: 2000 kr. som betales efter vurderingen er færdig.

Hilsen
Vurderingsudvalget for Kreds 4