AFHOLDTE MØDER

Der arbejdes på at få opdateret denne side….
Vi henviser til at følge med på nyhedsfanen for seneste nyt.

 

Herunder finder du møderække vedr. kloakering

30.08.2018 – Møde med kolonihaveforbundet

Deltagere: Tom Atkins, Torben og Gitte.

Emne: Hvorfor er bestyrelsen i H/F Fælles Eje ikke blevet informeret om, at Gladsaxe Kommune har fastsat dato for etablering af kloak – og at Kolonihaveforbundet har accepteret vilkårene i den nye grundleje-kontrakt gældende fra 2019.

09.09.2018 – Ekstraordinær generalforsamling i H/F 4. juli

Deltagere: Stine og Gitte.

Emne: Vi blev inviteret med som gæster til generalforsamling i H/F 4. juli, hvor der skulle træffes endelig beslutning om deres kloakeringsforslag.

19.09.2018 – Møde med Arbejdernes Landsbank.

Deltagere: Niels Lund Sørensen, Camila Fuchs, Gitte og Torben.

Emne: Overordnet snak – om banken vil være med til en finansiering af et kommende kloakprojekt.

19.09.2018 – Møde med andre haveforeninger.

Deltagere: H/F Skrænten og Samvirke, Torben og Gitte.

Emne: Hilse på hinanden og sammenligne informationer fra Kolonihaveforbundet.

 

25.10.2018 – Orienteringsmøde om kommende møde med Gladsaxe Kommune.

Deltagere: H/F Skrænten, Samvirke, Tornhøj, Tom Atkin og Gitte

Emne: Tom Atkins ville gerne klæde os på til mødet med Gladsaxe Kommune.

28.10.2818 – Orienteringsmøde i Fælleshuset

Referat af mødet ses under punktet ”Nyt om kloakering”

22.11.2018 – Møde med Gladsaxe Kommune

Deltagere: H/F Skrænten, Samvirke, Tornhøj, Tom Atkins, Keld Rehder Gladsaxe Kommune, Novafos, samt Gitte og Torben.

Emne: Information fra Gladsaxe Kommune og Novafos om mulige tilslutningspunkter. Det kommer frem, at kommunen er fejlinformeret om, at haveforeningerne allerede har besluttet sig for kloakering.

Haveforeningerne er blevet fejlinformeret af Kolonihaveforbundet om, at det ikke er en handlingsplan der skal foreligge den 01.06.2019, men derimod et færdigt fælles forprojekt udformet af en rådgiver.

Det vil sige, at de fire haveforeninger skal vælge samme løsning. H/F Tornhøj har allerede besluttet sig for kloakering og meget tyder på, at det er den løsning H/F Skrænten og Samvirker også vælger. Såfremt vores tre nabo haveforeninger vælger kloakering – afholdes der ikke afstemning om kloakering kontra tanke i H/F Fælles Eje, da flertallet så har talt. Men det endelige projekt skal selvfølgeligt til afstemning inden det igangsættes.

Vi har bedt Tom Atkins om at søge kommunen om udsættelse for aflevering af forprojektet til efteråret 2019, da dette ikke kan være færdigt og vedtaget på en generalforsamling inden den 01.06.2019. Keld Rehder fra kommunen mente nok, at dette kunne lade sig gøre, forudsat at den endelige dato ikke blev rykket.

Vi har den 20.01.2019 fået tilsagn fra G.K. om, at afleveringsfristen for forprojektet er rykket til senest den 01.11.2019.

07.01.2019 – Planlægningsmøde

Deltagere: H/F Skrænten, Samvirke, Tornhøj, Tom Atkins, Torben og Gitte

Emne: Planlægning af det videre forløb. Det er aftalt, at vi skal indhente tilbud på udarbejdelse af forprojektet fra tre forskellige rådgivere. H/F Tornhøj har tidligere fået udarbejdet et forprojekt, så Jørgen fra H/F Tornhøj udarbejder et udkast til vores krav og forventninger til rådgivere.

Næste møde forventes afholdt sidst i februar 2019.

18.03.2019 – Møde MOE A/S

Deltagere: H/F Skrænten, Samvirke, Tornhøj, Tom Atkins, Torben og Gitte. Lene Bisballe og Mads Rahbek Thomsen fra MOE A/S.

Emne: Møde med rådgivende ingeniører fra MOE. De har stor erfaring med kloakering og udfører pt. kloak/vandrør for HF 4. Juli af 1917. Det aftales at MOE udregner et økonomisk overslag, som kan tages med til en kommende generalforsamling, så der kan træffes beslutning om kloak eller samletanke. Bestyrelsen planlægger at invitere MOE med til denne GF, så alle har mulighed for at få en kvalificeret information og mulighed for at stille spørgsmål.

Når der er truffet en beslutning om hvilken vej vi går, vil der kunne udarbejdes et forprojekt.

28. april 2019 – Generalforsamling

Læs mere under “Nyt om kloakering” på denne hjemmeside.

15.05.2019 – Møde Arbejdernes Landsbank

Deltagere: H/F Skrænten, Samvirke, Tornhøj og Gitte. Niels Lundorff fra AL – Andelsboligcentret.

Emne: Snak om lånemuligheder 20 år kontra 28 år. 28 år kræver en forlængelse af kontrakten med kommunen, men banken er ikke afvisende. 30 år bliver umiddelbart en dyr løsning. Ca. priser på at låne 90.000 i 20 år 655/måned – i 28 år 531/måned.

15.05.2019 – Møde om næste skridt

Deltagere: H/F Skrænten, Samvirke, Tornhøj og Gitte. 

Emne: Det aftales at tallene fra Moe A/S fremover skal være opdelt, så hver haveforeningen kun får sine egne tal. Kommunen kontaktes for accept af forlængelse af lejekontrakt. Foreningerne opfordres til, at have et fælles fodslag omkring honorering af tabt arbejdsfortjeneste, når projektet går i gang. Formanden fra H/F Samvirke beklager at de var kommet til at lægge de urigtige tal fra Moe A/S på deres hjemmeside. Tallene er fjernet igen.

10.08.2019 – Ekstraordinær Generalforsamling

Læs mere under “Om os / Generalforsamling”

13.08.2019 – Møde med Kolonihaveforbundet

Deltagere: Kolonihaveforbundet, Kredsen, H/F Skrænten, Samvirken, Tornhøj, Torben og Gitte

Fælles Eje er de eneste der har afholdt generalforsamling og fået vedtaget kloakløsningen. De øvrige haveforeninger afholder generalforsamlinger indenfor den næste måned.

Emne: Status på hvor langt de enkelte H/F er.

Ditte fra kolonihaveforbundet vil tage endnu en kamp med Gladsaxe Kommune om at få forlænget huslejekontrakten, så vi måske kan opnå et 30 årigt banklån. Hun beder os vente med at lægge pres på byrådsmedlemmerne til Kolonihaveforbundet har udtømt deres muligheder for forhandling.

Vi har nævnt, at mange medlemmer er utrygge over, at vi kun får en 20 årig lejekontrakt – men Ditte mener ikke at vi bør være nervøse. Hun siger, at der er intet der tyder på, at lovgivningen mht. kolonihaver bliver ændret til ulempe for havefolket. Men der er selvfølgelig ingen løfter i politik 🙂

15.09.2019 – Ekstraordinær Generalforsamling

Læs mere under “Om os / Generalforsamling”