Vigtige datoer

 

Haveaffald      Sidste dag for aflevering er 16/10

Pap                     Sidste dag for aflevering er 17/10

Plastic                Sidste dag for aflevering er 20/10

Mad-affald      Sidste dag for aflevering er 23/10

Rest-affald      Sidste dag for aflevering er 24/10

Metal                 Sidste dag for aflevering er 25/10

 

Efter disse datoer skal man tage sit affald med sig hjem og/eller selv køre til genbrugsplads.

 

NB! Der må ikke smides grene med frugter i Have-affald, da det tiltrækker rotter!
Æbler, pærer mm kan i små mængder smides i Mad-affald (husk, at de skal i grøn pose).
I større mængder, skal poser med frugt smides i Rest-affald.

 

Aflåsning af fælles bygninger (vaskerier, toiletter, brusekabiner mm) – samt port/låge

D. 30/10-22 kl. 12, aflåses fælles bygninger (vaskeri, toiletter mm) – og porten/lågen til haveforeningen låses også.

Der vil komme nærmere info ift port/låge i en særskilt mail snarest.

 

Kære haveejere (sendt på mail 15/9)

Vi beklager den sene orientering, men alle brikkerne faldt først på plads her til morgen.

Og nu SKAL vi være færdige – med udbedring af huller i vejene og lægning af slidlag. Så vi håber på alles forståelse og samarbejdsvilje, for ALLE har en lille, men meget vigtig opgave at udføre denne gang.

Senest lørdag den 24.09.22: 

Skal hække, beplantninger samt ukrudt der hælder ind over eksisterende asfalt, klippes/fjernes. Ligeledes skal hække, buske og træer være klippet – 2 meter lodret fra vejkant.

Er du i tvivl om dit havelod opfylder ovennævnte krav, kan du kigge forbi kontoret på søndag og få råd.

Ovennævnte opgave er meget vigtig, da det øverste slidlag ellers ikke kan følge kanten på den eksisterende asfalt.

I perioden 16.09.22-19.09.22: 

Vil Nordbakken være opgravet fra ca. nummer 14-22/42-50, da vejen er sunket. Det vil derfor ikke være muligt at køre op ad Nordbakken i denne periode. Mellembakken vil være ensrettet for opadkørende trafik og der drejes til venstre ved købmanden. Der må IKKE parkeres på vejen ved købmanden i denne periode. Vi har bedt Gottlieb om at sætte et skilt op på Mellembakken, så alle husker ensretningen.

Der vil også blive lagt asfalt på diverse huller på samtlige veje. Dette kan medføre ventetid og kræve tålmodighed fra alle haveejere og Gottliebs mandskab.

I perioden 26.09.22-30.09.22: 

Udlægges der slidlag på alle vejene.

Vejene skal være ryddet og der må ikke stå ”loppefund” og andre effekter tæt på vejen.

I perioden hvor der lægges slidlag, er al kørsel på vejene forbudt. Der parkeres helst uden for hegnet, da parkeringspladsen i toppen deles med arbejdsmaskinerne i perioden.

Gående trafik frabedes i arbejdstiden – ca. kl. 6-17, men er det absolut nødvendigt, skal der udvises forsigtighed, da det er en arbejdsplads med store maskiner. Det vil være muligt at komme til sin have på gåben uden for arbejdstiden, men undgå at gå på våd asfalt.

Asfalteringen er desværre vejr afhængig og i tilfælde af meget dårligt vejr, kan arbejdet trække ud.

Ekstraarbejder vedr. asfaltkanter til indkørsler: 

Der vil efterfølgende kunne bestilles asfaltkant fra vej til indkørsel. Vi afventer en meterpris fra Gottlieb og så udsender vi en mail, hvor interesserede kan bestille dette arbejde. Haveejeren vil efterfølgende blive opkrævet over huslejen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

H/F Fælles Eje

Nyheder fra Bestyrelsen 18.06.2021

Fredagens nyheder

Så er der endelig kommet affaldscontainer til husholdningsaffald. Husk nu, at de ikke er til storskrald. Venligst husk at lukke jeres affaldsposer før de smides i containeren.

Grenpladsen er nu åben
Vis hensyn og start med at fylde op fra bagerst i indhegningen. Har du mulighed for selv at køre dit haveaffald på genbrugspladsen, vil det være en stor hjælp her i starten, da alle har haveaffald på lager.

Toiletter og badehuse skulle nu være gennemgået af en VVS’er.
Vaskeriet ligner allerede noget der er løgn. Det er op til medlemmerne af rydde op efter sig selv. Der er ikke andre der gør det 😊

Gottlieb beder os nævne, at de blå slanger ikke tåler at blive bøjet hele tiden. Hvis du har brug for at tappe vand, så fastgør slangen til et bestemt sted indtil den skal graves ned.

Husk at kontoret holder ferielukket i juli måned.
Der vil kun blive svaret på mails i meget begrænset omfang i juli, da vi også trænger til at trække stikket i ferien og nyde sommerlandet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen – H/F Fælles Eje

Pas på hullerne

Kære Haveejere
Vi kan se, at der er rigtig mange der har taget dækslet af vandbrøndene og lagt det ud til siden.
Det øger risikoen for faldulykker, for både beboere og arbejdsfolk. Så vi anbefaler, at i anbringer dækslet som vist på nedenstående foto.
Til orientering, så bliver kanten langs vejene fyldt op med grus, så den ser pæn ud igen.
Med venlig hilsen
Kloakudvalget

VANDET MÅ IKKE DRIKKES ENDNU! – NYT FRA KLOAKUDVALGET

Kære Haveejere

Dette bliver en meget kort mail, for det har været en lang møgdag på ”kontoret”. En mere fyldestgørende mail udsendes senere på ugen.

Det var desværre ikke muligt at modtage afleveringen af hovedprojektet, da dokumentationen var for mangelfuld til en fejlfri aflevering.

Den gode nyhed er, at nu må der igen køres på vejene og fra tirsdag aften skulle parkeringspladserne i bunden samt de udlejede p pladser kunne bruges. Venligst undlad at parkere på disse pladser, før det sidste lag grus er lagt på i morgen. Parkering på egne p-pladser kan være vanskelig, hvis brøndene ikke er færdige. Gottlieb arbejder på højtryk for at færdiggøre planeringen af de sidste brønde.

Og så til den dårlige nyhed.
Vandprøven viste desværre et forhøjet kimtal og må derfor IKKE drikkes endnu. Må kun bruges til opvask, hvis det har kogt i 10 minutter. Undlad at bade i det.

Vandrørene bliver skyllet igennem i nat og der tages en ny prøve i morgen tidlig. Svar forventes senest fredag.

Og til sidst slutter vi med endnu en god nyhed.
I kan nu frit påbegynde kloakeringen på jeres egne grunde.

God aften
Fra et skuffet kloakudvalg