VANDÅBNING / LUKNING

Vi skal ikke længere åbne/lukke for vandet, da vi jo som bekendt har fået kloakeret i foreningen 🙂