FÆLLESARBEJDE EFTERÅR 2024

FÆLLESARBEJDE EFTERÅR 2024

4. august kl 10-12
4-13-14-21-22-30-31-40-48-58-72-81A-90-98-107-115-123-134-146-157-167

11. august kl 10-12
6-15-23-32-39-41-47-49-57-61-73-81B-91-99-108-116-124-135-148-158-168

18. august kl 10-12
7-16-25-32A-42-50-62-70-74-81-82-88-92-100-109-117-125-136-149-159-170

25. august kl 10-12
8-17-26-35-43-51-63-76-83-93-97-101-106-110-114-118-126-137-150-160-171

1. september – Kl. 10-12
9-18-27-36-44-52-65-77-84-94-102-111-119-122-127-132-138-145-151-161-172

8. september – Kl. 10-12
11-19-28-37-45-53-67-78-86-95-103-112-120-129-139-154-156-163-165-173-176

15. september – Kl. 10-12
12-20-29-38-46-56-69-79-87-96-104-113-121-130-140-155-164-175

På dagen for dit fællesarbejde, møder du op på kontoret og kvitterer for dit fremmøde.
Her vil du også få at vide, hvor søndagens indsats skal udføres.

Fravær eller manglende kvittering medføre en bod på kr. 500 pr. gang, som vil blive opkrævet efter
sæson afslutning.

Er du forhindret i at komme, bedes du give besked til kontoret eller sende en mail
til hf-fe@outlook.dk. Så finder vi en erstatningsdag.

I tilfælde af længerevarende sygdom eller tidens tand, kan der ydes dispensation for deltagelse.
Sygdom skal meldes inden din dag for fællesarbejde