INFO FOR MEDLEMMER

En fane med diverse info om alt fra:

  • Udlejning af Fælleshuset
  • Vores nye kalender funktion (som vil blive opdateret og klar til sæsonen 2020)
  • Vandåbning/lukning
  • Oversigt over sæsonens Fælles arbejde
  • Haveaffald
  • Dagrenovation og storskrald
  • Arrangementer
  • Havevanding
  • Nyhedsbreve