Nyheder fra Bestyrelsen 18.06.2021

Fredagens nyheder

Så er der endelig kommet affaldscontainer til husholdningsaffald. Husk nu, at de ikke er til storskrald. Venligst husk at lukke jeres affaldsposer før de smides i containeren.

Grenpladsen er nu åben
Vis hensyn og start med at fylde op fra bagerst i indhegningen. Har du mulighed for selv at køre dit haveaffald på genbrugspladsen, vil det være en stor hjælp her i starten, da alle har haveaffald på lager.

Toiletter og badehuse skulle nu være gennemgået af en VVS’er.
Vaskeriet ligner allerede noget der er løgn. Det er op til medlemmerne af rydde op efter sig selv. Der er ikke andre der gør det 😊

Gottlieb beder os nævne, at de blå slanger ikke tåler at blive bøjet hele tiden. Hvis du har brug for at tappe vand, så fastgør slangen til et bestemt sted indtil den skal graves ned.

Husk at kontoret holder ferielukket i juli måned.
Der vil kun blive svaret på mails i meget begrænset omfang i juli, da vi også trænger til at trække stikket i ferien og nyde sommerlandet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen – H/F Fælles Eje

Pas på hullerne

Kære Haveejere
Vi kan se, at der er rigtig mange der har taget dækslet af vandbrøndene og lagt det ud til siden.
Det øger risikoen for faldulykker, for både beboere og arbejdsfolk. Så vi anbefaler, at i anbringer dækslet som vist på nedenstående foto.
Til orientering, så bliver kanten langs vejene fyldt op med grus, så den ser pæn ud igen.
Med venlig hilsen
Kloakudvalget

VANDET MÅ IKKE DRIKKES ENDNU! – NYT FRA KLOAKUDVALGET

Kære Haveejere

Dette bliver en meget kort mail, for det har været en lang møgdag på ”kontoret”. En mere fyldestgørende mail udsendes senere på ugen.

Det var desværre ikke muligt at modtage afleveringen af hovedprojektet, da dokumentationen var for mangelfuld til en fejlfri aflevering.

Den gode nyhed er, at nu må der igen køres på vejene og fra tirsdag aften skulle parkeringspladserne i bunden samt de udlejede p pladser kunne bruges. Venligst undlad at parkere på disse pladser, før det sidste lag grus er lagt på i morgen. Parkering på egne p-pladser kan være vanskelig, hvis brøndene ikke er færdige. Gottlieb arbejder på højtryk for at færdiggøre planeringen af de sidste brønde.

Og så til den dårlige nyhed.
Vandprøven viste desværre et forhøjet kimtal og må derfor IKKE drikkes endnu. Må kun bruges til opvask, hvis det har kogt i 10 minutter. Undlad at bade i det.

Vandrørene bliver skyllet igennem i nat og der tages en ny prøve i morgen tidlig. Svar forventes senest fredag.

Og til sidst slutter vi med endnu en god nyhed.
I kan nu frit påbegynde kloakeringen på jeres egne grunde.

God aften
Fra et skuffet kloakudvalg

Opdatering 04.06.21

Kære Alle.

NCC bliver færdige med at asfaltere i dag, så det vil være muligt at komme til jeres haver på gåben i denne weekend.

Dette første lag asfalt(gab) skal sætte sig og så bliver det endelig lag asfalt lagt på til næste forår. Her vil der også blive etableret asfaltbump.

Vandprøven står og ”simrer” og vi er blevet lovet svar på mandag. Husk at der kan tappes vand ved fælleshuset og i det første sving.

Det er ikke med i hovedprojektet, at der bliver etableret asfalt fra vejkant til skel/egen indkørsel. Skulle nogle have dette ønske, vil der være mulighed for et tilkøb for egen regning. Når vi har modtaget en løbemeterpris fra Gottlieb, vil vi sende en mail rundt, hvor man kan tilmelde sig denne ekstra ydelse.

Så hvis afleveringen på mandag går problemfrit, kan der bruges vand fra egen hane og køres på vejene igen fra mandag aften. Vi udsender en mail efter afleveringen på mandag.

Det betyder, at I kan påbegynde arbejdet med at få etableret kloak på egen grund, fra tirsdag den 8. juni.

Til jer der har entreret med Gottlieb, så skal I tage direkte kontakt til dem, dette har intet med kloakudvalget/bestyrelsen at gøre, vi har blot formidlet kontakten.

Der arbejdes stadig på mangelafhjælpning og vi gennemgår haverne på mandag, sammen med Moe og Gottlieb.

God weekend fra kloakudvalget
H/F Fælles Eje

Nyhedsbrev – Snart er det tid til at nyde sommeren i HF Fælles Eje

Kære medlemmer.
Snart er det tid til at nyde de kolde øl/vand og solen på terrassen – men vi må lige væbne os med den sidste tålmodighed.

Kort nyt fra dagens byggemøde – planerne for de kommende dage ser således ud:

Onsdag den 2. juni
Waleed og Christian fra Gottlieb har kæmpet en hård kamp med TDC og er nået i mål – Så asfaltering af Sønderbakken og Mellembakken begynder – vejrudsigten ser pt. fin ud.
Entreprenører beder om, at vi holder os væk fra haven de tre dage der asfalteres. Det er meget muligt, at der arbejdes efter kl. 16, så man kan ikke komme sidst på dagen og forvente adgang til haveforeningen.
Vandet bliver tilsluttet hovedbrønden og der tages en endelig bakterieprøve af hele systemet.
Vand tappet fra Fælleshuset og hanen i det første sving kan drikkes.

VIGTIGT – Vand må under ingen omstændigheder tages fra jeres egne brønde før vi giver grønt lys.

Torsdag den 3. juni
Asfaltarbejdet fortsætter

Fredag den 4. juni
Nordbakken asfalteres

Mandag den 7. juni
Der er planlagt aflevering af vandledninger, kloak og asfalt. Hvis alt går efter planen og der ikke er graverende mangler, vil der kunne køres på vejen og bruges vand fra mandag aften. Man tør næsten ikke tro det, vi har ventet så længe 😊

Når der gives grønt lys for brug af vand fra egen brønd, SKAL vandet løbe i tre minutter, så slangen er skyllet igennem.
BAKTERIER I VAND ER EN MEGET ALVORLIG SAG, SÅ HUSK DET NU – LAD VANDET LØBE I TRE MINUTTER.  

Torben bestiller rengøring af toiletter og vaskehus, så de kan åbnes i løbet af et par dage.

Søndag den 13. juni
Kontoret holder åbent igen, Torben har vagten. Så har du planer der kræver en byggetilladelse, er det en god dag at møde op.

Uge 23
Vi bestiller containere til husholdningsaffald/genbrug. Lige så snart grenpladsen er ryddet sender vi besked ud, om at den kan tages i brug. Vi vil bede kommunen om ekstra tømninger i juni. Men har du alligevel læsset din trailer med haveaffald, beder vi dig om at køre det direkte på genbrugspladsen, indtil vi kommer helt op i gear med afhentninger.

Gottlieb udfører mangler i de enkelte haver og stensætninger på hjørner vil blive reetableret. De vil også køre rundt med en spulevogn og rense det værste jord væk.

Der afhentes overskydende byggejord i store lastbiler med hænger, så vis hensyn, hvis du af en eller anden grund parkerer langs motorvejen. I sidste weekend måtte politiet fjerne en bil og der måtte betales ventetid til vognfirmaet.

Uge 24
Vi har bestilt et læs muldjord hos Gottlieb, der bliver afleveret på fliserne ved siden af grenpladsen. Så kan I hente en trillebør eller to og gøre noget godt for de hække og planter, der er blevet er blevet ”stresset” under vinterens byggeri.

Husk nu at der skal være til ALLE, så vent med at hente tredje gang til dine naboer har haft chancen.

Gottlieb fortsætter med mangelafhjælpning.

Næste kloakorientering udsendes mandag/tirsdag i uge 23.

Ventetiden kan med fordel bruges til at drømme om sommer i kolonihaven, grillaften på terrassen og vand i hanerne.

Med venlig hilsen
Kloakudvalget

Hvis du skal i kontakt med bestyrelsen – så se her!

Kære Alle.

Vi har i øjeblikket udfordringer med vores kontakt link på hjemmesiden. (Tekniker er kontaktet)
Det virker ikke under “Kontakt”, men fortvivl ikke- det virker under “Kontaktformular”
Følg dette link: https://www.hffaelleseje.dk/kontaktformular-4/

Du modtager et autosvar når din besked er modtaget.
Modtager du ikke et autosvar, er det fordi din besked ikke er modtaget.

Husk du også altid er velkommen til at skrive til os på følgende mail: Hf-fe@outlook.dk

God weekend
Sekretær Stine – Bestyrelsen

SENESTE NYT FRA KLOAKUDVALGET – 28.05.21

Kære Haveejere
Det er rigtig dejligt, at så mange interesserer sig for hvad der sker med vores kloakprojekt, vi venter alle utålmodigt.

Det vil være meget hjælpsomt, hvis folk vil undlade at spekulere på Facebook, om hvad de tror de ved om diverse tidsfrister og afvente til vi sender orientering ud. Lige så snart vi ved noget, ved I det også hurtigst muligt.
Der er ingen i kloakudvalget der ligger på den lade side, vi kæmper med næb og klør, for at vi alle kan nyde sommeren i vores haver. I denne uge har der været afholdt 11 møder/telefonmøder og skrevet i omegnen af 25 mail. Så please – giv os nu lige lidt snor.
Vi har i denne uge måtte informere Gottlieb om, at vi ikke er imponeret over deres håndtering af slutfasen i projektet. Tidsfrister er gang på gang blevet udskudt og aftaler er ikke overholdt. Vi arbejder tæt sammen med vores advokat og dagbøderne er varslet fra på mandag.
Men her er en status over, hvad vi ved her og nu – og hvad vi håber på holder.
Asfaltering af vejene
Vi var blevet stillet i udsigt, at der skulle lægges asfalt i denne uge, men det er ikke sket af følgende grunde:
– TDC har meget lange ventetider på reparationsarbejder på Nordbakken og da der er enkelte haver der har gamle telefonlinjer, skal ledningerne desværre repareres.
– Det våde vejr har også forhindret asfaltarbejdet.
– Gottlieb er ikke færdige med at afrette vejene som lovet.
Seneste udmelding fra Gottlieb lyder på, at der asfalteres fra den 2. juni – 4.juni.
Kloakken
Er blevet filmet og Moe afventer at modtage materialet til godkendelse.
Vandledningerne
Er trykprøvet og der er taget vandprøver for at være sikker på at vandet er drikkeegnet. Disse prøvesvar forventer vi at modtage midt i næste uge. Der mangler at blive monteret vandslanger i brøndene, dette er nødvendigt for at tappe vand.
 
Fejl og mangler
Vi har videregivet listen med fejl og mangler til Moe og Gottlieb. Udbedringerne vil foregå de næste par uger, så vær forberedt på, at der kan være håndværker i jeres have.
Og så til det alle gerne vil have svar på
Åbningsdatoen hedder stadig den 11. juni !!!
MEN………og det er et meget stort MEN.
Hvis vandprøverne er ok og Gottlieb som lovet får monteret vandslangerne, er der en chance for, at der åbnes for kloak og vand den 7. juni.
Hvis TDC bliver færdig med at splejse kablerne og vejret tillader asfalteringen starter på onsdag, er der en chance for, at der kan køres på vejene også fra den 7. juni.
Men ingen løfter om den 7. juni, kun et stort håb, for vi er blevet skuffet mere end en gang.
Vi informerer igen, når vi har fået resultatet af vandprøven.
Men vi tager JA hatten på og hepper på alle dem der skal få os i mål.
Og så er det ellers godnat og sov godt fra kloakudvalget

Nyt fra kloakudvalget 18.05.21

Kære haveejere
Så har kloakudvalget lidt flere informationer til jer.

Indberetning af fejl og mangler 

Vi ved godt at det er med meget kort varsel, men vi vil alligevel bede de sidste haver på Nordbakken, om at indberette fejl og mangler til kloakudvalget i perioden 21.-23 maj 2021.
De sidste brønde bliver placeret i denne uge, så det skulle være muligt, at alle har adgang til deres haver.

Vi har desværre ikke givet jer meget tid, men tiden iler og vi har mangelgennemgang i næste uge. Vi håber på jeres forståelse, men nu går slutspurten ind og en dejlig sommer i haven venter forude.

Arbejdet med udbedringer i haverne foregår løbende – så fortvivl ej, hvis de endnu ikke er nået til jeres have.

Belægning på vejene 

Der lægges første lag asfalt på vejene lige efter pinse, det forventes at tage tre dage.
Så undlad gerne at besøge jeres have i perioden 25.-27. maj 2021.

Der vil efterfølgende blive etableret midlertidige vejbump. Disse erstattes at asfalterede bump, når den endelige asfalt lægges i foråret 2022.

Med venlig hilsen
Kloakudvalget

Nyt fra kloakudvalget 16.05.21

Kære haveejere

Gottlieb er begyndt at installere vandmåler i brøndene og der vil det næste stykke tid blive udført trykprøver af vandledningen. Arbejdet påbegyndes på Sønderbakken og Mellembakken fra mandag den 17. maj.
Selv om det er fristende, må I under ingen omstændigheder skrue på vandforsyningen i jeres egne brønde, da det forhindrer trykprøverne i at blive udført korrekt. Erfarer Gottlieb, at der har været skruet på vandforsyningen, vil de pågældende haveejere modtaget en regning på den ekstra tid Gottlieb skal bruge på fejlfindingen.
Så kære alle sammen – hjælp os – så vi kan blive færdige i en fart. Hold jer langt væk fra jeres vandbrønd.
I skal nok få besked, lige så snart der er vand på systemet og kloakken er i funktion.
På forhånd tak for hjælpen og jeres tålmodighed
Med venlig hilsen
Kloakudvalget
PS.
Lad venligst være med at kravle igennem andres haver og hække, for at finde en hurtig smutvej til jeres egne have. Der er stadig kun adgang til haveforeningen gennem lågen i bunden af foreningen.

Nyt fra kloakudvalget – 06.05.21

Kære haveejere

Sidste nyt vedrørende kloakprojektet:
Som mange sikkert har lagt mærke til, arbejdes der lange dage fra Gottliebs side.
Gottlieb har anmodet om at arbejde weekender og helligdage i maj måned – dette arbejde vil hovedsageligt blive udført i toppen af Nordbakken. Men vær alligevel ekstra opmærksom, når du færdes i hele haveforeningen.

Husk nu, at der kun er gennemgang fra stisystemet i bunden, de næste par uger. 

ØV – ØV – ØV 

Der er nogen der har smidt flamingo/krøyerkugler i kloakken.
Hvad pokker tænker man på – kloakken bliver stoppet og pumperne går i stykker.
Der er kun to til at betale gildet – vedkommende der har gjort det eller hele haveforeningen.

Så en gang for alle – der må ikke smides noget i kloakken inden den er færdig.  

Og når kloakken så er færdig, er der kort sagt kun 2 ting der må smides i toilettet:

1. ”Det”, der kommer ud af kroppen
2. Toiletpapir

Så kære alle sammen, være tålmodig lidt endnu – ”enden” er nær 😊

Med venlig hilsen
Kloakudvalget