Forfatterarkiv: Bestyrelsen

Vigtige dato i 2023

Sommerfest   Lørdag 26/8 

Haveaffald      Sidste dag for aflevering er 15/10

Pap                     Sidste dag for aflevering er 16/10

Plastic                Sidste dag for aflevering er 19/10

Mad-affald      Sidste dag for aflevering er 22/10

Rest-affald      Sidste dag for aflevering er 23/10

Metal                 Sidste dag for aflevering er 24/10

 

Efter disse datoer skal man tage sit affald med sig hjem og/eller selv køre til genbrugsplads.

Vigtige datoer i 2022

Vigtige datoer

 

Haveaffald      Sidste dag for aflevering er 16/10

Pap                     Sidste dag for aflevering er 17/10

Plastic                Sidste dag for aflevering er 20/10

Mad-affald      Sidste dag for aflevering er 23/10

Rest-affald      Sidste dag for aflevering er 24/10

Metal                 Sidste dag for aflevering er 25/10

 

Efter disse datoer skal man tage sit affald med sig hjem og/eller selv køre til genbrugsplads.

 

NB! Der må ikke smides grene med frugter i Have-affald, da det tiltrækker rotter!
Æbler, pærer mm kan i små mængder smides i Mad-affald (husk, at de skal i grøn pose).
I større mængder, skal poser med frugt smides i Rest-affald.

 

Aflåsning af fælles bygninger (vaskerier, toiletter, brusekabiner mm) – samt port/låge

D. 30/10-22 kl. 12, aflåses fælles bygninger (vaskeri, toiletter mm) – og porten/lågen til haveforeningen låses også.

Der vil komme nærmere info ift port/låge i en særskilt mail snarest.

 

Info til medlemmerne

Kære haveejere (sendt på mail 15/9)

Vi beklager den sene orientering, men alle brikkerne faldt først på plads her til morgen.

Og nu SKAL vi være færdige – med udbedring af huller i vejene og lægning af slidlag. Så vi håber på alles forståelse og samarbejdsvilje, for ALLE har en lille, men meget vigtig opgave at udføre denne gang.

Senest lørdag den 24.09.22: 

Skal hække, beplantninger samt ukrudt der hælder ind over eksisterende asfalt, klippes/fjernes. Ligeledes skal hække, buske og træer være klippet – 2 meter lodret fra vejkant.

Er du i tvivl om dit havelod opfylder ovennævnte krav, kan du kigge forbi kontoret på søndag og få råd.

Ovennævnte opgave er meget vigtig, da det øverste slidlag ellers ikke kan følge kanten på den eksisterende asfalt.

I perioden 16.09.22-19.09.22: 

Vil Nordbakken være opgravet fra ca. nummer 14-22/42-50, da vejen er sunket. Det vil derfor ikke være muligt at køre op ad Nordbakken i denne periode. Mellembakken vil være ensrettet for opadkørende trafik og der drejes til venstre ved købmanden. Der må IKKE parkeres på vejen ved købmanden i denne periode. Vi har bedt Gottlieb om at sætte et skilt op på Mellembakken, så alle husker ensretningen.

Der vil også blive lagt asfalt på diverse huller på samtlige veje. Dette kan medføre ventetid og kræve tålmodighed fra alle haveejere og Gottliebs mandskab.

I perioden 26.09.22-30.09.22: 

Udlægges der slidlag på alle vejene.

Vejene skal være ryddet og der må ikke stå ”loppefund” og andre effekter tæt på vejen.

I perioden hvor der lægges slidlag, er al kørsel på vejene forbudt. Der parkeres helst uden for hegnet, da parkeringspladsen i toppen deles med arbejdsmaskinerne i perioden.

Gående trafik frabedes i arbejdstiden – ca. kl. 6-17, men er det absolut nødvendigt, skal der udvises forsigtighed, da det er en arbejdsplads med store maskiner. Det vil være muligt at komme til sin have på gåben uden for arbejdstiden, men undgå at gå på våd asfalt.

Asfalteringen er desværre vejr afhængig og i tilfælde af meget dårligt vejr, kan arbejdet trække ud.

Ekstraarbejder vedr. asfaltkanter til indkørsler: 

Der vil efterfølgende kunne bestilles asfaltkant fra vej til indkørsel. Vi afventer en meterpris fra Gottlieb og så udsender vi en mail, hvor interesserede kan bestille dette arbejde. Haveejeren vil efterfølgende blive opkrævet over huslejen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

H/F Fælles Eje