Vigtig info – Gangtilsyn/Renovation

Bestyrelsen har fået en henvendelse fra skraldefirmaet som tømmer renovation i foreningen.

Der bliver IKKE tømt skrald, hvis følgende forhold ikke bringes i orden øjeblikkeligt:

  • Hække/træer der er for tæt på vejen skal klippes ind.
  • Biler må ikke rage ud over indkørsler
  • Der må ikke sætte genbrugskasser/borde ude ved vejen, De skal stå inde på egne grunde/indkørsler.

Det gælder alle veje, men HASTER mest på Nordbakken.
Firmaet giver kun denne ene reminder før de stopper afhentning !!!
Så vi beder alle medlemmer om at efterleve ovenstående punkter øjeblikkeligt.
Hjælp gerne din nabo.

Vi vedhæfter teksten fra ordensreglementet med gældende regler for hæk/træer mod vejen:
Vejen skal være fri i 3 meters bredde og 4 meters højde, hækken må højst være 180 cm høj. Dette gælder uanset hvor meget plads haven på modsatte side af vejen har fra kanten af asfalten, da brandvæsen og renovation ikke skal køre slalom gennem haveforeningen. 
Desuden skal alle el-skabe være klippet frie, og en god rettesnor er at hækken er klippet ind så den flugter med el-skabet.