Vi vil gerne høre jeres mening inden Lørdag d. 20. februar 2021

Der er dags dato (17.02.21) sendt følgende besked ud på mail til havemedlemmerne omkring kloakarbejdet, som opfordrer til at I tager stilling til hvilken mulighed, der ønskes at gå videre med.

Kære haveejere
Kloakprojektet er desværre blevet udfordret af blandt andet jordbundsforholdene i haveforeningen.
Nederst på grunden er Gottlieb stødt på mosejord, som er blevet gravet op og udskiftet med ny fast jord.
I et bredt bælte hen over alle tre veje støder Gottlieb hele tiden på siltjord. Denne jordtype kan heller ikke genindbygges og skal også udskiftes. Ligeledes løber der ”kilder” under jorden, der yderligere forsinker fremdriften.
Som tidligere nævnt har Nesa i sin tid har lagt elkablerne alt for højt og midt i vejen. Nogle kabler er derfor blevet gravet over og skal reetableres. De øvrige kabler skal løftes op og lægges tilbage. Dette gøres manuelt og kræver ekstra tid.
Der er ingen der er herre over vejret og jordbundsforholdene i en gammel grusgrav og det er desværre bygherren der hænger på begge dele. Så derfor har Gottlieb løbende varslet tidsfristforlængelse. Pr. den 16. februar 2021 er der allerede varslet 18 dage og vi frygter, at vi måske ender på 25-30 dage inden Nordbakken er færdig.
Kloakudvalget har i denne situation valget mellem at kloakprojektet først bliver færdigt omkring den 3.-10. juni 2021 eller vi betaler Gottlieb for at arbejde over i hverdage, i weekender og evt. på helligdage.

Så vi beder derfor medlemmerne tage stilling til nedenstående to muligheder:

  1. Projektet forlænges med ca. 5-6 uger – omkostningen vil være en forlængelse af byggepladsen på ca. kr. 60.000. Det vil være muligt at opholde sig i haven i alle weekender og på helligdage.eller
  2. Vi har modtaget et tilbud fra Gottlieb lydende på kr. 760.000. Accepterer vi dette tilbud forpligter
    Gottlieb sig til at aflevere det færdige projekt senest den 23. april 2021 og uden yderligere
    tidsfristforlængelser. En eventuel aftale vil selvfølgelig blive gennemset af en advokat.
    Der vil ikke være adgang til haverne i hele perioden frem til den 23. april 2021. Kloakudvalget
    forventer pt. at ekstraomkostningen på kr. 760.000 afholdes inden for budgettet på de 15 millioner.

Moe A/S gennemgår også byggeregnskabet og kommer med deres prognose for, om budgettet på15 millioner holder.
Der er ingen tvivl om, at vi helst havde set, at alt gik efter planen. Men da dette ikke er tilfældet, vil kloakudvalget meget gerne høre medlemmerne om, hvilken mulighed de foretrækker. Så svar venligst på denne mail senest lørdag den 20. februar 2021, så vi kan se hvilken vej pilen peger og herefter træffe en beslutning.

Vi har modtaget en del spørgsmål til vores tidligere udsendte mail, så derfor dette ekstra skriv.
Hvad enten man vælger løsning 1 eller 2 vil der i byggeperioden ikke være adgang til vand og toiletter.
Porten vil fortsat være låst.
Det vil desværre heller ikke være muligt for de forskellige håndværkere, at påbegynde arbejdet i de enkelte haver, før projektet er færdigmeldt jf. vores kontrakt.
Så den store forskel på løsning 1 og 2 ligger i forsinkelsen contra udgiften til overarbejde.
Forskellen er også, at hvis vi vælger at forcere arbejdet, vil der blive arbejdet de fleste af ugens dage til frem til den 23. april og der vil derfor ikke være adgang til haverne før sidst på dagen.
Med venlig hilsen

Kloakudvalget