Resultat af kloakafstemningen

Kære haveejere

133 haveejere har givet deres mening til kende, om de syntes vi skulle tidsfristforlænge eller forcere kloakprojektet. Dette svarer til 77 % af medlemmerne er vendt tilbage med deres ønsker for kloakprojektet og vi anser det derfor, for at være repræsentativt for foreningen.

84 haver (63%) gik ind for forcering og 49 haver (37%) ønskede at tidsfristforlænge. Vi vil som altid bede havens revisorer om at gennemgå de indkomne mails.

En enig bestyrelse har derfor bedt Moe A/S og vores advokat Thomas Heintzelmann om, at arbejde videre med henblik på en forcering, med aflevering den 23. april 2021. Det er først når Moe A/S har fremlagt en prognose for regnskabet og advokaten har udfærdiget en aftale med Gottlieb, at forceringen træder i kraft.

Vi har aftalt med Gottlieb, at de skal komme i gang hurtigst muligst, da de er under et stort tidspres hvis aftalen skal kunne holdes. Og vi må gå ud fra, at vores mundtlige aftale udmønter sig i en endelig aftale snarest.

Derfor vil Gottlieb arbejde i denne weekend den 27. og 28. februar i tidsrummet 7.00 – 15.30. 

I aftalen med Moe A/S har vi bedt om, at de hver tirsdag på det ugentlige byggemøde meddeler os, i hvilket tidsrum i den kommende weekend/helligdage de vil udføre arbejde i vores haveforening. Denne information vil hver uge blive sendt ud til alle medlemmerne på mail og lagt på vores hjemmeside/Facebook.

Det er vigtigt, at alle holder sig orienteret om hvornår der arbejdes i foreningen, så de ikke går i vejen eller holder parkeret langs haveforeningerne, så arbejdskørertøjer ikke kan komme frem.

Med venlig hilsen Kloakudvalget