Orientering fra kloakudvalget 9. marts 2021

Kære haveejere.
Det er med stor beklagelse, at vi ikke har kunnet blive enige med Gottlieb om en forcering af kloakprojektet, så afleveringsfristen kunne overholdes.
I skal vide, at kloakudvalget i samarbejde med rådgivere og advokaten har gjort alt hvad der stod i vores magt, for at nå i mål og blive færdig til tiden. Dette har desværre ikke været muligt inden for de givne vilkår og rimelighedens grænser.
Vi er udmærket klar over, at der er medlemmer der mener, at vi kunne sagt os selv, at jorden ville volde os problemer – og at der burde have være taget højde for det i tidsplanen. Det er altid nemt at være bagklog og tidsplanerne i de andre afgivne tilbud var ret ens, så valg af en anden entreprenør havde nok ikke gjort den store forskel.

Vi vil kort beskrive hvorfor en forcering ikke længere er en mulighed.
Da vi modtog et tilbud fra Gottlieb om forcering mod en ekstra betaling på kr. 760.000 for overtid, var aftalen, at projektet skulle afleveres til tiden. Inkluderet var yderligere tidsfristforlængelser på Nordbakken og omkostninger hertil. Vi bad vores advokat udfærdige et tillæg til kontrakten, hvor der også blev stillet krav om dagbøder på kr. 10.000, pr. kalenderdag.
Da Gottlieb modtog dette tillæg til underskrift, fornemmede vi, at de lige pludselig trak i land. Som om de lige skulle revurdere, om de kunne blive færdige til tiden og undgå dagbøder. Vi ved ikke, om de havde forstillet sig, at der ikke var krav hæftet op på så stort et beløb.
Gottlieb har derfor trukket deres tilbud om forcering tilbage – og har i stedet tilbudt at arbejde over i weekenderne frem til den 23. april 2021.
Når Moe accepterer én dags tidsfristforlængelse, er den regnet ud fra en bemanding på 9 mand. I weekenderne arbejder der kun et sjak på tre mand. Det vil sige, at for en ekstra omkostning på ca. kr. 23.000 i overtid, afskrives der kun 0,66 dag for en weekends arbejde.
Der er dags dato godkendt 20 arbejdsdages tidsfristforlængelse. Det er umuligt at vide, hvor mange dage der yderligere kommer til på Nordbakken, men et kvalificeret gæt kunne være, at vi kan risikere at ende op på i omegnen af 30 arbejdsdages tidsfristforlængelse – det vil sige slutdato den 11. juni 2021.
Så for 7 weekenders ekstraarbejde til kr. 161.000, bliver der kun afskrevet knap 5 dage i tidsfristforlængelse – det vil betyde en slutdato den 4. juni 2021.
Man kan næsten sammenligne det med vaccinekalenderen. Slutdatoerne ændrer sig uge for uge og det er bestemt ikke noget at råbe hurra over. Vi vil bare alle sammen i gang med vaccinerne og denne havesæson i en fart.
Og så er der det helt springende punkt – hvor meget bliver der så produceret?
Kloakudvalget og Moe har kigget på historikken i fremdriften og er nået frem til, at Gottlieb ikke får produceret de ønskede meter om dagen.
Kloakudvalget har derfor vurderet, at det er økonomisk uansvarligt at bede Gottlieb om at arbejde i weekenderne.
Så dagens triste udmelding fra kloakudvalget er, at vi forventer en slutdato på kloakprojektet omkring den 11. juni 2021. Vi kan kun håbe på, at Gottlieb er mere heldige på Nordbakken og sætter det lange ben foran, så vi snart kan komme i vores haver. Gottlieb har tilkendegivet over for os, at de hver dag gør deres yderste for at blive færdige så hurtigt som muligt. Det er vi ikke et sekund i tvivl om at de gør, for de har absolut ingen interesse i at forsinke processen, da det er en økonomisk belastning for dem.

Praktiske oplysninger når du skal besøge din have indtil kloakprojektet er afleveret.
Der er som altid adgang forbudt på hverdage, når der arbejdes. Parkering langs motorvejen skal altid ske, så man ikke holder i vejen for andre køretøjer, store som små.
Der vil fra 1. april 2021 være mulighed for at gå på toilettet i fælleshuset i weekender og på helligdage. Der kan tappes vand på herretoilettet. Nøglen til porten vil kunne bruges til fælleshusets hoveddør og det er meget vigtigt, at alle husker at låse efter sig, så vi undgår tyveri og hærværk.
Det vil også være muligt at bruge stisystemet og komme ind ad lågen i weekender og på helligdage fra 1. april 2021. Husk denne låge skal også altid være aflåst.
Bemærk at fælleshusets øvrige faciliteter ikke kan benyttes.
Gottlieb vil sørge for grundig afdækning at byggepladsen i påsken, så det bliver muligt at få adgang til sin have og så vi undgår ulykker.
Det er ikke muligt at komme af med hverken haveaffald eller husholdningsaffald i byggeperioden.
De haveejere der har reserveret fælleshuset i perioden fra 23. april til 13. juni 2021, vil blive kontaktet af bestyrelsen, da der jo desværre ikke kan afholdes fester i denne periode. Øvrig udlejning i sommerperioden, er selvfølgelig stadig underlagt Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Det er ikke første gang at et stort kloakprojekt bliver forsinket og kloakudvalget ville om nogen have ønsket, at vi i Fælles Eje var gået fri.
Sådan blev det desværre ikke – og vi håber på medlemmernes forståelse for denne forsinkelse og beder om, at den gode tone bliver holdt på mail og på Facebook.

Med venlig hilsen
Kloakudvalget