Nyt fra kloakudvalget 29.04.21

Kære Haveejere 

Vi har tirsdag i denne uge taget kontakt til vores advokat og drøftet den manglende fremdrift på projektet
– og hvad vi kan gøre fremover.

Efterfølgende er der holdt et meget langt byggemøde, hvor vi har forelagt Gottlieb vores bekymring over den manglende fremdrift. Vi er selvfølgelig bevidste om, at vandkilderne skaber problemer, men det ændrer ikke på, at det går for langsomt. Gottlieb forsikrer os om, at projektet bliver afleveret som aftalt.

For at nå dette mål, vil de arbejde ekstra timer på hverdage. Derfor kan det forventes, at der arbejdes i haveforeningen i tidsrummet kl. 06 – 20 på hverdage.

Der vil i de kommende dage blive etableret et sugespidsanlæg omkring udgravningen ved have 16. Formålet er at suge vandet over i en brønd, så vi kan komme videre.

For at understrege vigtigheden af, at Gottlieb får afleveret projektet til tiden, har vi varslet Gottlieb dagbod, ved yderligere forsinkelse af projektet.

Gottlieb forventes at begynde gravearbejdet på den første del af Nordbakken på tirsdag den, 4. maj 2021 og dette får følgende betydning for jer:

Der vil fra den 4. maj og frem til ca. 25. maj KUN være adgang til haveforeningen via lågen i bunden. Det vil i denne periode desværre ikke være muligt at tappe vand ved fælleshuset, ej heller bruge toiletterne.  Vi etablerer en ny vandaftapningshane rundt om det første hjørne, ved det grønne hegn.

Der kører to vandrehistorier i haverne om manglende vandmålere og asfaltering.
Vi kan fortælle at disse historier ikke bunder i virkeligheden.
Vandmålerne er os i hænde, men skal først installeres når de er registreret på den enkelte have. Og der vil ikke blive asfalteret veje løbende, men først til sidst, når anlægget er filmet og trykprøvet.

 

Generalforsamling 

Hvis alt går efter planen med genåbningen af samfundet, vil forsamlingsforbuddet blive ophævet den 1. august 2021.

Så generalforsamlingen er flyttet til søndag den 15. august 2021 kl. 10 – på Mørkhøj Skole. 

Med venlig hilsen
Kloakudvalget
H/F Fælles Eje