Nyhedsbrev – Snart er det tid til at nyde sommeren i HF Fælles Eje

Kære medlemmer.
Snart er det tid til at nyde de kolde øl/vand og solen på terrassen – men vi må lige væbne os med den sidste tålmodighed.

Kort nyt fra dagens byggemøde – planerne for de kommende dage ser således ud:

Onsdag den 2. juni
Waleed og Christian fra Gottlieb har kæmpet en hård kamp med TDC og er nået i mål – Så asfaltering af Sønderbakken og Mellembakken begynder – vejrudsigten ser pt. fin ud.
Entreprenører beder om, at vi holder os væk fra haven de tre dage der asfalteres. Det er meget muligt, at der arbejdes efter kl. 16, så man kan ikke komme sidst på dagen og forvente adgang til haveforeningen.
Vandet bliver tilsluttet hovedbrønden og der tages en endelig bakterieprøve af hele systemet.
Vand tappet fra Fælleshuset og hanen i det første sving kan drikkes.

VIGTIGT – Vand må under ingen omstændigheder tages fra jeres egne brønde før vi giver grønt lys.

Torsdag den 3. juni
Asfaltarbejdet fortsætter

Fredag den 4. juni
Nordbakken asfalteres

Mandag den 7. juni
Der er planlagt aflevering af vandledninger, kloak og asfalt. Hvis alt går efter planen og der ikke er graverende mangler, vil der kunne køres på vejen og bruges vand fra mandag aften. Man tør næsten ikke tro det, vi har ventet så længe 😊

Når der gives grønt lys for brug af vand fra egen brønd, SKAL vandet løbe i tre minutter, så slangen er skyllet igennem.
BAKTERIER I VAND ER EN MEGET ALVORLIG SAG, SÅ HUSK DET NU – LAD VANDET LØBE I TRE MINUTTER.  

Torben bestiller rengøring af toiletter og vaskehus, så de kan åbnes i løbet af et par dage.

Søndag den 13. juni
Kontoret holder åbent igen, Torben har vagten. Så har du planer der kræver en byggetilladelse, er det en god dag at møde op.

Uge 23
Vi bestiller containere til husholdningsaffald/genbrug. Lige så snart grenpladsen er ryddet sender vi besked ud, om at den kan tages i brug. Vi vil bede kommunen om ekstra tømninger i juni. Men har du alligevel læsset din trailer med haveaffald, beder vi dig om at køre det direkte på genbrugspladsen, indtil vi kommer helt op i gear med afhentninger.

Gottlieb udfører mangler i de enkelte haver og stensætninger på hjørner vil blive reetableret. De vil også køre rundt med en spulevogn og rense det værste jord væk.

Der afhentes overskydende byggejord i store lastbiler med hænger, så vis hensyn, hvis du af en eller anden grund parkerer langs motorvejen. I sidste weekend måtte politiet fjerne en bil og der måtte betales ventetid til vognfirmaet.

Uge 24
Vi har bestilt et læs muldjord hos Gottlieb, der bliver afleveret på fliserne ved siden af grenpladsen. Så kan I hente en trillebør eller to og gøre noget godt for de hække og planter, der er blevet er blevet ”stresset” under vinterens byggeri.

Husk nu at der skal være til ALLE, så vent med at hente tredje gang til dine naboer har haft chancen.

Gottlieb fortsætter med mangelafhjælpning.

Næste kloakorientering udsendes mandag/tirsdag i uge 23.

Ventetiden kan med fordel bruges til at drømme om sommer i kolonihaven, grillaften på terrassen og vand i hanerne.

Med venlig hilsen
Kloakudvalget