NYT OM KLOAKERING

Frist for aflevering af forprojekt  til  Gladsaxe  Kommune

Kommunen har accepteret en forlængelse til d. 01.11.2019.

Orienteringsmøde vedr. kloak – afholdt i Fælleshuset den 28. oktober 2018

Grundlejekontrakten

I den nye grundlejekontrakt mellem Kolonihaveforbundet (K.F.) og Gladsaxe Kommune (G.K.) har K.F. skrevet under på, at de fire haveforeningerne på matr. nr. 5: Tornhøj, Skrænten, Fælles Eje og Samvirke inden d. 01.06.2019 skal udfærdige en foreløbig handleplan for en kommende kloakering/samletanke. Foreningen skal senest den 1. juni 2023 kunne dokumenter over for Gladsaxe Kommune, at der ikke udledes eller nedsives spildevand på de lejede arealer. Det betyder, at alle haveejere skal aflevere en attest underskrevet af en autoriseret kloakmester.

Kontrakten løber fra den 01.01.2019 – 01.01.2039. Bestyrelsen har endnu ikke modtaget en kontrakt mellem H/F Fælles Eje og K.F., men der er ingen vej tilbage, vi skal i gang med at træffe beslutninger og spare op.

Det er desværre ikke muligt for bestyrelsen at komme med et kvalificeret gæt på, hvad det færdige projekt kommer til at koste – og sammenligningstal fra andre haveforeninger kan ikke rigtig bruges til noget, da de enkelte haveforeninger er meget forskellige. Vi har forsøgt, at overbevise G.K. om det problematiske i, at vi som lejere selv skal projektere og finansiere et kloakprojekt. Men kommunens svar var helt tydeligt. Hvis vi var utilfredse, kunne vi bare flytte – og så sluttede den dialog.

Der har været afholdt et par møde med de fire andre haveforeninger og Tom Atkins fra K.F. om kommende kloakering, men vi føler ikke, at vi bliver ordentlig informeret fra K.F., så vi fire haveforeninger har bedt om et møde med Keld Rehder fra Gladsaxe Kommune, så hurtigt som muligt.

Ekstraordinær generalforsamling

Der er på en ekstraordinær generalforsamling den 28.10.2012 givet bemyndigelse til, at bestyrelsen kan bruge op til kr. 175.000 på et forprojekt, så vi kan finde ud af, hvad en forventet pris på projektet bliver kontra prisen på at etablere samletanke.

Der vil i efteråret 2019 blive afholdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor der skal stemmes om hvilken løsning vi vælger samt vedtagelse af det endelige projekt.

Møde med Arbejdernes Landsbank

På et møde med Arbejdernes Landsbank den 19. september 2018 tog Torben og Gitte en overordnet snak med Niels Lund Sørensen og Camila Fuchs om foreningens muligheder mht. belåning. Banken kan tilbyde, at lånet til hovedentreprisen kan optages som et 20-årigt fælleslån, evt. 30 år – hvis Gladsaxe Kommune går med til at forlænge grundlejekontrakten. Bemærk at renter på fælleslånet ikke vil være fradragsberettiget.

Omkostningen til etablering og tilslutning på eget lod skal finansieres af den enkelte haveejer, som har mulighed for at søge om et lån i Arbejdernes Landsbank, hvor der skal stilles sikkerhed. Hvis der er friværdi i kolonihavehuset kan dette bruges som sikkerhed.

Banken er gået med til, at vi kan ændre vores vedtægter, så hver haveejer ikke hæfter solidarisk for hele lånet, men kun for 125 % af vores haveandel. Dette gælder også selv om man ikke deltager i hovedlånet og er selvfølgelig kun aktuelt, i tilfælde af at haveforeningen går konkurs – og det tænker jeg ikke nogen af os har interesse i.

Banken stillede også som betingelse, at når en have sælges skal fælleslånet indfries. Det vil sige, at den nye køber ikke kan overtage fælleslånet, men skal sørge for egen finansiering.

Ny regel for venteliste

§ 13 pkt. 2 i grundlejekontrakten er blevet ændret til:

”Kolonihaveforeningernes udlejning skal ske via en offentlig venteliste. Placering på ventelisten sker ud fra, hvornår man har anmodet om at komme på ventelisten. Personer med bopæl i Gladsaxe Kommune har forrang på ventelisten”.

Bestyrelsen har besluttet, at de ca. 25 der pt. står på venteliste har førsteret til ledige haver, derefter kommer borgerne i Gladsaxe Kommune og så nye opskrevet efter 12.05.2019.

Husk ventelisten åbner igen søndag den 12. maj 2019.

Hussalg

Bestyrelsen forventer at der vil komme en del haver til salg i forbindelse med den kommende kloakering. Dette gælder ikke kun i H/F Fælles Eje, men også i de andre haveforeninger i Gladsaxe Kommune. Går du i salgstanker inden vi begynder på projektet, er det ikke nogen god ide at vente til sidste øjeblik. Havesalget foretages af frivillige – derfor er der en begrænsning for hvor mange have vi kan nå at sælge på en sommer.

Mødet sluttede med, at bestyrelsen opfordrede medlemmer der har erfaring med anlægsarbejder, kloakering og lignende til at rette henvendelse til bestyrelsen. …