Nyheder fra Bestyrelsen 18.06.2021

Fredagens nyheder

Så er der endelig kommet affaldscontainer til husholdningsaffald. Husk nu, at de ikke er til storskrald. Venligst husk at lukke jeres affaldsposer før de smides i containeren.

Grenpladsen er nu åben
Vis hensyn og start med at fylde op fra bagerst i indhegningen. Har du mulighed for selv at køre dit haveaffald på genbrugspladsen, vil det være en stor hjælp her i starten, da alle har haveaffald på lager.

Toiletter og badehuse skulle nu være gennemgået af en VVS’er.
Vaskeriet ligner allerede noget der er løgn. Det er op til medlemmerne af rydde op efter sig selv. Der er ikke andre der gør det 😊

Gottlieb beder os nævne, at de blå slanger ikke tåler at blive bøjet hele tiden. Hvis du har brug for at tappe vand, så fastgør slangen til et bestemt sted indtil den skal graves ned.

Husk at kontoret holder ferielukket i juli måned.
Der vil kun blive svaret på mails i meget begrænset omfang i juli, da vi også trænger til at trække stikket i ferien og nyde sommerlandet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen – H/F Fælles Eje