HUSSALG

Varetages af bestyrelsesmedlemmerne Lis Mortensen og Anne Birk,
som kan kontaktes på mail: havesalgfaelleseje@gmail.com

Find vejledning ved salg af kolonihave her:
Link: Hussalg