VASKERI, TOILET & BAD

NYE MASKINER og KORT:
Foreningen fik nye vaskemaskiner og kort til badet lørdag d.25.juni 2016.
De gamle kort fra før denne dato kan derfor ikke længere benyttes.
Nye kort kan købes hos Købmanden.

VASKERI:
I haveforeningen forefindes et vaskeri ved legepladsen.
For at vaske skal der købes et vaskekort i kontortiden.

BADEHUSE:
Foreningen har ligeledes 2 badehuse beliggende ved legepladsen samt i bunden ved parkeringspladsen.
Et bad har en varighed af 4 minutter.

VASKE & BADEKORT:
Første gang man køber et kort, koster det 100 kr i depositum.
Kortet er fyldt op med 200 kr.
Første gangspris: 300 kr.

Når kortet er opbrugt, kan der købes et nyt hos købmanden.
Det nye kort koster 200 kr. mod aflevering af det gamle.
Har man mistet det gamle, skal der betales nyt depositum.

NB: Har du et af de helt gamle kort liggende, så kom op i kortiden med det.
Du får sevfølgelig refunderet det beløb der evt står på kortet.