Forfatterarkiv: Bestyrelsen

OBS!! Ændring af dato for Fællesarbejde til de som skulle d. 6 september!!!

Grundet generalforsamling d. 6 september er der ændring af Fællesarbejde for de som skulle denne dag.

Tjek derfor listen (klik på linket nedenunder) for hvilken dag i august eller den sidste dato i september, du har fået tildelt i stedet for.

Hvis du ikke kan den pågældende dato skal du hurtigst mulig kontakte bestyrelsen og sige hvilken dato du så kan. Husk at sidste dag er 13. september.

FÆLLESARBEJDE EFTERÅR

GENERALFORSAMLING 2020

Så er der nyt om året generalforsamling.

Grundet Covid-19 har vi lånt aulaen på Mørkhøj Skole, hvor vi afholder generalforsamling, søndag d. 6. september kl. 10.

Mødet starter med orientering om kloakeringen og lånemuligheder.
Repræsentanter fra MOE A/S og Arbejdernes Landsbank vil deltage.
Vi slutter mødet med den ordinære generalforsamling og de sædvanlige punkter.

Der vil blive udsendt indkaldelse til generalforsamlingen midt august.

Har du svært ved at komme fra haveforeningen til Mørkhøj Skole, så bed evt. din nabo om et lift eller giv bestyrelsen et praj, så finder vi sikkert kørelejlighed.

De som har Fællesarbejde denne søndag, bliver fordelt på andre dage i august eller d. 13 september. Fordelingen vil blive hængt op i skabet ved kontoret senest sidst i juli og vil også blive lagt op på hjemmesiden.

Vi ser frem til at afholde årets generalforsamling.
Venlig hilsen Bestyrelsen

Vigtig info – Gangtilsyn/Renovation

Bestyrelsen har fået en henvendelse fra skraldefirmaet som tømmer renovation i foreningen.

Der bliver IKKE tømt skrald, hvis følgende forhold ikke bringes i orden øjeblikkeligt:

  • Hække/træer der er for tæt på vejen skal klippes ind.
  • Biler må ikke rage ud over indkørsler
  • Der må ikke sætte genbrugskasser/borde ude ved vejen, De skal stå inde på egne grunde/indkørsler.

Det gælder alle veje, men HASTER mest på Nordbakken.
Firmaet giver kun denne ene reminder før de stopper afhentning !!!
Så vi beder alle medlemmer om at efterleve ovenstående punkter øjeblikkeligt.
Hjælp gerne din nabo.

Vi vedhæfter teksten fra ordensreglementet med gældende regler for hæk/træer mod vejen:
Vejen skal være fri i 3 meters bredde og 4 meters højde, hækken må højst være 180 cm høj. Dette gælder uanset hvor meget plads haven på modsatte side af vejen har fra kanten af asfalten, da brandvæsen og renovation ikke skal køre slalom gennem haveforeningen. 
Desuden skal alle el-skabe være klippet frie, og en god rettesnor er at hækken er klippet ind så den flugter med el-skabet.

Midlertidig lukning af toiletbygningerne pga. Corona situationen

Bestyrelsen følger Sundhedsstyrelsen samt Kolonihaveforbundets anbefalinger, og vi har i den forbindelse besluttet, at holde vores fælles toiletbygninger samt vaskeri lukket frem til 1. Maj.
Vi beklager de gener det måtte medføre men smittefaren er ganske enkelt for stor en risiko.

Sundhedsstyrelsen  og Kolonihaveforbundet har samlet en række spørgsmål og svar om Corona på deres hjemmesider.

Du kan finde dem ved at følge disse to links:
https://www.sst.dk/corona/faq#corona-faq-raad

https://www.kolonihaveforbundet.dk/kolonihaveforbundet/nyheder/spoergsmaal-og-svar-angaaende-corona-og-kolonihaver/

Pas på dig selv og hinanden, og HUSK at hold afstand.
Forbuddet mod forsamlinger på mere end 10 personer gælder OGSÅ i kolonihaven og på foreningens områder.

Nyd solen, og så ses vi forhåbentlig snart igen.

Mvh. Bestyrelsen

ORIENTERING OM ÅBNING AF VAND 28. MARTS 2020

Bestyrelsen følger Corona situationen nøje og vi arbejder på højtryk for at håndtere de udfordringer det giver med hensyn til vandåbning, generalforsamling, kloak og andre bestyrelsesopgaver. Vi gør alt hvad vi kan for, at få dagligdagen til at hænge sammen, så derfor gør det indtryk på os, at flere medlemmer har en mening om tidligere vandåbning, som kommer til udtryk på mange måder på Facebook.

Bestyrelsen tager gerne mod gennemtænkte forslag, men vi ønsker at disse foregår via besked på hjemmesiden, ikke på Facebook og ikke i bestyrelsens egne haver.  Herefter forsøger vi at se om vi kan finde løsninger. Når det så er sagt, kan det ikke forventes, at vi fra den ene dag til den anden kan foretage ændringer som alle foreningens medlemmer skal have besked om. Det er ikke alle der har en mailadresse eller som har oplyst deres kontaktoplysninger til foreningen, og derfor er der stadig medlemmer, som vi skal informere pr. gammeldags brev med postbuddet. Derfor er det desværre ikke muligt at åbne vandet tidligere, da de fleste haver deler stophane med naboen, som måske ikke har lukket for deres haner inde i huset. De kan evt. have vandrør der er sprængt i løbet af vinteren. Det vil så resultere i vandskader, og hvem skal betale for det? I denne Corona situation kan det ikke forventes, at alle foreningens medlemmer kan møde op med få dages varsel. Nogen kan være syge eller være i risiko for smitte, og det hensyn skal vi alle tage, OGSÅ selvom vi sagtens kan forstå, at nogle medlemmer netop ønsker tidligere vandåbning for at kunne isolere sig i kolonihaven. Husk, at der kan tappes vand oppe ved hovedhanen ved Fælleshuset indtil vandet i foreningen åbnes.

VI ÅBNER VANDET LØRDAG D. 28. MARTS 2020 KL 10.

Efter regeringens sidste nye tiltag har vi besluttet, at der ikke er meldepligt til bestyrelsen ved ankomst ved vandåbningen i år, men der er pligt til at sørge for, at egne haner er lukket inden d. 28. marts kl. 10.
Vi appellerer til, at alle viser samfundssind, og holder øje med om naboens haner er lukket. Naboen kan jo være uheldig at ligge syg der hjemme, og have glemt alt om vandåbningen.

Bestyrelsen opfordrer alle til at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer: https://www.sst.dk/corona
Vi vil derfor gerne henstille til, at alle der benytter foreningens toiletter og bade selv medbringer håndsprit og vådservietter til at tørre af efter sig. Brug gerne papir til at åbne dørhåndtagene så vi minimere smittefare. Når vores rengøringspersonale er ude og rengøre toiletter og bade, bedes I anvende den anden toiletbygning mens rengøringen finder sted, så vi ikke udsætter personalet for unødvendig smittefare, så de forsat kan passe deres arbejde. På forhånd tak.

FORELØBIG ORIENTERING OM GENERALFORSAMLINGEN DEN 26. APRIL 2020

FORELØBIG ORIENTERING OM GENERALFORSAMLINGEN DEN 26. APRIL 2020

Grundet de særlige omstændigheder i forbindelse Corona virus, står bestyrelsen lige som alle andre, i en hidtil uprøvet situation. Ingen ved hvad den nærmeste fremtid bringer, hvilke tiltag regeringen anbefaler eller lovgiver om. Situationen ændrer sig dag for dag.

Som udgangspunkt indkalder vi til ordinær GF søndag den 26. april 2020 kl. 10 og samtidig til evt. ekstraordinær GF den 3. maj 2020 jf. vores vedtægter. Hvis det ikke er muligt, at afholde disse to generalforsamlinger, vil de blive afholdt senere på sommeren.

Da vi ikke har haft mulighed for at afholde bestyrelsesmøder i marts måned, har nogle af bestyrelsens medlemmer ikke haft mulighed for, at skrive under på regnskabet. Regnskabet vil blive med sendt indkaldelsen, og de sidste underskrifter indhentes fra de resterende bestyrelsesmedlemmer og bilags kontrollanter, inden regnskabet skal forelægges på generalforsamlingen.

I tilfælde af, at det ikke er muligt at afholde de planlagte generalforsamlinger, har vi en udfordring, da vi skal have valgt en entreprenør. Får vi ikke valgt den ønskede entreprenør, kan vi ikke få underskrevet kontrakten, og risikerer derfor, at kloakprojektet kan blive både dyrere og forsinket.  Dette er et scenarie vi meget gerne vil undgå. Entreprenørerne afleverer deres tilbud som planlagt d 20.03.20 og vi håber stadig at afholde dialogmøde med to af dem den 26.03.20.

Desværre tager vores vedtægter ikke højde for de ekstraordinære omstændigheder verdenen er blevet ramt af. Vi kan jo som bekendt ikke stemme ved fuldmagt, men bestyrelsen overvejer, om der evt. kan stemmes via mail eller brev, om dette ene punkt. Generalforsamlingen har jo allerede stemt om kloak, byggesum og indhentning af låne tilbud – så punktet ”anbefalet valg af entreprenør” er måske noget der kan forhåndskodgendes, hvis 2/3 af medlemmerne giver deres accept. Så vi håber. at det kan lade sig gøre at underskrive kontrakten med entreprenøren med det forbehold, at medlemmerne godkender det på først kommende generalforsamling når Corona situationen tillader os at samles igen.

Vi udsender indkaldelsen i starten af april.

Pas godt på jer selv og hinanden.

Med venlig hilsen Bestyrelsen.