VANDÅBNING / LUKNING

VIGTIGT I FORBINDELSE MED VANDÅBNING 2020 GRUNDET CORONA SITUATIONEN

VI ÅBNER VANDET LØRDAG D. 28. MARTS 2020 KL. 10.

Efter regeringens sidste nye tiltag har vi besluttet at der ikke er meldepligt til bestyrelsen ved ankomst ved vandåbningen i år, men der er pligt til at sørge for at egne haner er lukket inden d. 28. marts kl. 10. Vi appellerer til at alle viser samfundssind og holder øje med om naboens haner er lukket. Naboen kan jo være uheldig at ligge syg der hjemme og have glemt alt om vandåbningen.

Bestyrelsen opfordrer alle til at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer https://www.sst.dk/corona
Vi vil derfor gerne henstille til at alle der benytter foreningens toiletter og bade selv medbringer håndsprit og vådservietter til at tørre af efter sig, brug gerne papir til at åbne dørhåndtagene så vi minimere smittefare. Når vores rengøringspersonale er ude og rengøre toiletter og bade bedes I anvende den anden toiletbygning mens rengøringen finder sted, så vi ikke udsætter personalet for unødvendig smittefare så de forsat kan passe deres arbejde. På forhånd tak.

VANDÅBNING:
Lørdag kl. 10 i den weekend i marts hvor sommertiden starter.

Bemærk, at der er mødepligt.
Det er vigtigt, at vi får konstateret om der er brud på vandrør. De fleste haver deler stophane med naboen og et sprunget vandrør er til stor gene for både naboer og resten af foreningen.

Inden vi åbner for vandet, skal du sikre dig at stophanen og egne vandhaner er lukket.
Vent eventuelt med at åbne til en time efter vandåbning, da vandet så vil gennemløbe rørene hurtigere.
Lad stophanen være lukket indtil du opholder dig mere permanent i haven.

VANDLUKNING:
Søndag kl. 12 i den weekend i oktober hvor sommertiden slutter.

I tilfælde af nattefrost kan datoer for åbning og lukning af vandet blive ændret. Dette vil blive meddelt på denne hjemmeside og på opslagstavlerne ved fælleshuset og kontoret.