VANDÅBNING / LUKNING

VANDÅBNING:
Lørdag kl. 10 i den weekend i marts hvor sommertiden starter.

Bemærk, at der er mødepligt.
Det er vigtigt, at vi får konstateret om der er brud på vandrør. De fleste haver deler stophane med naboen og et sprunget vandrør er til stor gene for både naboer og resten af foreningen.

Inden vi åbner for vandet, skal du sikre dig at stophanen og egne vandhaner er lukket.
Vent eventuelt med at åbne til en time efter vandåbning, da vandet så vil gennemløbe rørene hurtigere.
Lad stophanen være lukket indtil du opholder dig mere permanent i haven.

VANDLUKNING:
D. 18. oktober 2020 kl. 12