SKAL DU SÆLGE?

kære havefæller.
hvis du går og tænker på at sælge dit hus i denne sæson så er det ved at være på tide at gøre noget ved det.

Et hussalg tager minimum 8 uger og hvis vi skal nå at sælge det inden 30/9 bedes du gøre dig de sidste overvejelser ,inden du henvender dig til hus udvalget snarest på havesalgfaelleseje@gmail.com
Du skal henvende dig til vurderingsudvalget hos Jesper på hverdage mellem kl.18 og 19 og bestille en vurdering.
Vh på bestyrelsens vegne Lis og Anne

Vejledning ved vurdering og slag af din kolonihave
PDF: Procedure ved salg – sidst opdateret april 2013

TINGBOG
Nedenstående er Kolonihaveforbundets vejledning i benyttelse af den elektroniske tingbog.

Benyttelsen af den elektroniske tingbog forudsætter, at du har oprettet en digital signatur og er i besiddelse af et Dankort.
Link til digital signatur. Når du pr. post har modtaget koden til den elektroniske signatur, kan du gå i gang.

Du har brug for at kende matrikelbetegnelsen for den ejendom, som din havelod ligger i samt det nummer, som din havelod/havehus har. Bestyrelsen i haveforeningen kan oplyse dig herom.

Åben manual til tinglysning og gå derefter ind på www.tinglysningsretten.dk

Se endvidere Nyhedsbrev nr. 29 (tingbogsattest ved køb af kolonihavehuse) samt vejledningerne på tinglysningsrettens hjemmeside

VURDERING
Du finder kontaktoplysninger til vurderingsudvalget her.
Link: Vurderingsudvalg