FORELØBIG ORIENTERING OM GENERALFORSAMLINGEN DEN 26. APRIL 2020

FORELØBIG ORIENTERING OM GENERALFORSAMLINGEN DEN 26. APRIL 2020

Grundet de særlige omstændigheder i forbindelse Corona virus, står bestyrelsen lige som alle andre, i en hidtil uprøvet situation. Ingen ved hvad den nærmeste fremtid bringer, hvilke tiltag regeringen anbefaler eller lovgiver om. Situationen ændrer sig dag for dag.

Som udgangspunkt indkalder vi til ordinær GF søndag den 26. april 2020 kl. 10 og samtidig til evt. ekstraordinær GF den 3. maj 2020 jf. vores vedtægter. Hvis det ikke er muligt, at afholde disse to generalforsamlinger, vil de blive afholdt senere på sommeren.

Da vi ikke har haft mulighed for at afholde bestyrelsesmøder i marts måned, har nogle af bestyrelsens medlemmer ikke haft mulighed for, at skrive under på regnskabet. Regnskabet vil blive med sendt indkaldelsen, og de sidste underskrifter indhentes fra de resterende bestyrelsesmedlemmer og bilags kontrollanter, inden regnskabet skal forelægges på generalforsamlingen.

I tilfælde af, at det ikke er muligt at afholde de planlagte generalforsamlinger, har vi en udfordring, da vi skal have valgt en entreprenør. Får vi ikke valgt den ønskede entreprenør, kan vi ikke få underskrevet kontrakten, og risikerer derfor, at kloakprojektet kan blive både dyrere og forsinket.  Dette er et scenarie vi meget gerne vil undgå. Entreprenørerne afleverer deres tilbud som planlagt d 20.03.20 og vi håber stadig at afholde dialogmøde med to af dem den 26.03.20.

Desværre tager vores vedtægter ikke højde for de ekstraordinære omstændigheder verdenen er blevet ramt af. Vi kan jo som bekendt ikke stemme ved fuldmagt, men bestyrelsen overvejer, om der evt. kan stemmes via mail eller brev, om dette ene punkt. Generalforsamlingen har jo allerede stemt om kloak, byggesum og indhentning af låne tilbud – så punktet ”anbefalet valg af entreprenør” er måske noget der kan forhåndskodgendes, hvis 2/3 af medlemmerne giver deres accept. Så vi håber. at det kan lade sig gøre at underskrive kontrakten med entreprenøren med det forbehold, at medlemmerne godkender det på først kommende generalforsamling når Corona situationen tillader os at samles igen.

Vi udsender indkaldelsen i starten af april.

Pas godt på jer selv og hinanden.

Med venlig hilsen Bestyrelsen.

Henvendelser vedr. tidligere vandåbning pga. Corona situationen

Der har de sidste par dage været henvendelser vedr. tidligere vandåbning pga. Corona situationen.

Vandet bliver desværre ikke åbnet tidligere.
Hovedhanen ved hovedindgangen er dog åben som altid.

Husk altid at send spørgsmål der er rettet til bestyrelsen via vores hjemmeside så de rette mennesker i bestyrelsen får jeres spørgsmål.

Facebookgruppen (Hf fælles eje bestyrelsen) bruges til beskeder fra bestyrelsen (sekretæren lægger beskeder op) til medlemmer.

Mvh Bestyrelsen.

Corona situationen

Bestyrelsen følger situationen med Coronavirus nøje og kommer med en melding ang. den kommende Generalforsamlingen efter vores næste bestyrelsesmøde (23.marts).

Pas på jer selv – Hilsen Bestyrelsen

Entreprenørerne kommer forbi i uge 9

Tiden er inde til at entreprenørerne har mulighed for at komme og besigtige området i forbindelse med at de skal byde på vores kloakprojekt. Dette har de mulighed for at gøre i den kommende uge (uge 9). I kan derfor opleve folk der går rundt i haveforeningen og kigger.

Der kommer mere info i Marts måned samt til den vigtige generalforsamling d. 26 april kl. 10, hvor kompetente folk fra banken samt rådgiver fra MOE, står klar til at svare på spørgsmål.
Med venlig hilsen Bestyrelsen.

Orientering

Så er det blevet tid til at opmålingerne til kloakering skal igang.

I perioden den 16. -24. januar 2020 vil Tvilum Landinspektørfirma foretage opmålinger i haveforeningen.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Glædelig jul samt lidt vigtig info

Kære Fælles ejes medlemmer.

Bestyrelsen vil gerne ønske jer alle en glædelig jul samt et lykkebringende nytår.

Vi vil ligeledes gerne informere om at Fælleshuset ikke kan lejes i perioden 01.10.2020 til 31.05.2021 grundet kloakarbejdet.

 

Der udover bedes i allerede nu sætte kryds i kalenderen til Generalforsamling d. 26.04.2020 kl. 10. Det er meget vigtigt med så stort fremmøde som overhovedet muligt.

HAR DU SAT PINDENE TIL KLOAK?

Så er det ved at være tid til deadlinen for at sætte pindene til kloak.

Er du i tvivl om hvor du skal sætte pindene så husk at der Søndag d. 6. okt. vil være hjælp fra bestyrelsen til at sætte sine pinde.

Vi starter kl. 10.00 og slutter når alle der vil have hjælp har fået sat pindene.

 

INDBRUD

Opfølgning på tidligere opslag fra Bestyrelsen.
Der har været blandet respons men vi lytter til den utryghed omkring en låst låge da hjælp (udrykning) ikke har uhindret adgang til haverne så længe sæsonen er åben.
Vi opfordrer derfor alle til at holde et ekstra vågent øje med naboens samt eget hus og biler.

Lågen skal derfor ikke være låst om natten som tidligere forslået.

Hilsen Bestyrelsen