AFHOLDTE MØDER

Herunder finder du møderække vedr. kloakering

30.08.2018 – Møde med Kolonihaveforbundet.

Deltagere: Tom Atkins, Torben og Gitte.

Emne: Hvorfor er bestyrelsen i H/F Fælles Eje ikke blevet informeret om, at Gladsaxe Kommune har fastsat dato for etablering af kloak – og at Kolonihaveforbundet har accepteret vilkårene i den nye grundleje-kontrakt gældende fra 2019.

09.09.2018 – Ekstraordinær generalforsamling i H/F 4. juli.

Deltagere: Stine og Gitte.

Emne: Vi blev inviteret med som gæster til generalforsamling i H/F 4. juli, hvor der skulle træffes endelig beslutning om deres kloakeringsforslag.

19.09.2018 – Møde med Arbejdernes Landsbank.

Deltagere: Niels Lund Sørensen, Camila Fuchs, Gitte og Torben.

Emne: Overordnet snak – om banken vil være med til en finansiering af et kommende kloakprojekt.

19.09.2018 – Møde med andre haveforeninger.

Deltagere: H/F Skrænten og Samvirke, Torben og Gitte.

Emne: Hilse på hinanden og sammenligne informationer fra Kolonihaveforbundet.

25.10.2018 – Orienteringsmøde om kommende møde med Gladsaxe Kommune.

Deltagere: H/F Skrænten, Samvirke, Tornhøj, Tom Atkin og Gitte

Emne: Tom Atkins ville gerne klæde os på til mødet med Gladsaxe Kommune.

28.10.2818 – Orienteringsmøde i Fælleshuset

Referat af mødet ses under punktet ”Nyt om kloakering”

22.11.2018 – Møde med Gladsaxe Kommune

Deltagere: H/F Skrænten, Samvirke, Tornhøj, Tom Atkins, Keld Rehder Gladsaxe Kommune, Novafos, samt Gitte og Torben.

Emne: Information fra Gladsaxe Kommune og Novafos om mulige tilslutningspunkter. Det kommer frem, at kommunen er fejlinformeret om, at haveforeningerne allerede har besluttet sig for kloakering.

Haveforeningerne er blevet fejlinformeret af Kolonihaveforbundet om, at det ikke er en handlingsplan der skal foreligge den 01.06.2019, men derimod et færdigt fælles forprojekt udformet af en rådgiver.

Det vil sige, at de fire haveforeninger skal vælge samme løsning. H/F Tornhøj har allerede besluttet sig for kloakering og meget tyder på, at det er den løsning H/F Skrænten og Samvirker også vælger. Såfremt vores tre nabo haveforeninger vælger kloakering – afholdes der ikke afstemning om kloakering kontra tanke i H/F Fælles Eje, da flertallet så har talt. Men det endelige projekt skal selvfølgeligt til afstemning inden det igangsættes.

Vi har bedt Tom Atkins om at søge kommunen om udsættelse for aflevering af forprojektet til efteråret 2019, da dette ikke kan være færdigt og vedtaget på en generalforsamling inden den 01.06.2019. Keld Rehder fra kommunen mente nok, at dette kunne lade sig gøre, forudsat at den endelige dato ikke blev rykket.

Vi har den 20.01.2019 fået tilsagn fra G.K. om, at afleveringsfristen for forprojektet er rykket til senest den 01.11.2019.

07.01.2019 – Planlægningsmøde

Deltagere: H/F Skrænten, Samvirke, Tornhøj, Tom Atkins, Torben og Gitte

Emne: Planlægning af det videre forløb. Det er aftalt, at vi skal indhente tilbud på udarbejdelse af forprojektet fra tre forskellige rådgivere. H/F Tornhøj har tidligere fået udarbejdet et forprojekt, så Jørgen fra H/F Tornhøj udarbejder et udkast til vores krav og forventninger til rådgivere.

Næste møde forventes afholdt sidst i februar 2019.