VENTELISTEN ER PT. LUKKET

OBS – OBS – OBS

Kære Ventelistemedlemmer

Så er det snarest, at I skal indbetale til den venteliste I står på i forvejen.

I bedes indbetale 200 kr til konto 5332-0000249086, for at stå på ventelisten det kommende år.

Husk venligst navn på indbetalingen. Beløbet skal være indbetalt senest den 4. april 2018.

Har vi ikke modtaget indbetalingen rettidigt, står man ikke på listen mere.

Salg af huse går først i gang efter 1. maj og vi kontakter jer, når der bliver huse ledige.

Venlig hilsen

Husudvalget v/ Lis og Anne, E-mail:havesalgfaelleseje@gmail.com