ORIENTERING OM VIDEOOVERVÅGNING

Bestyrelsen og Gottlieb vil gerne orientere om at der grundet tyveri og hærværk på byggepladsen, er sat videoovervågning op ved indgangen/byggepladsen som vil kører døgnet rundt.

Vi håber på forståelse

Med venlig hilsen Bestyrelsen og Gottlieb.

Vandlukning 2020

I år lukkes vandet d. 18. oktober 2020 kl. 12.00

En lille reminder:
I skal huske at vejen skal være fri i en bredde på 3 meter. Det vil sige sten/stensætninger/fliser og lign. skal fjernes ind til jeres skel. Samt at hækkene skal være klippet ind (gerne ekstra langt ind da vi ikke kan komme til det igen før kloakken er færdig).

Hilsen Bestyrelsen

OBS!! Ændring af dato for Fællesarbejde til de som skulle d. 6 september!!!

Grundet generalforsamling d. 6 september er der ændring af Fællesarbejde for de som skulle denne dag.

Tjek derfor listen (klik på linket nedenunder) for hvilken dag i august eller den sidste dato i september, du har fået tildelt i stedet for.

Hvis du ikke kan den pågældende dato skal du hurtigst mulig kontakte bestyrelsen og sige hvilken dato du så kan. Husk at sidste dag er 13. september.

FÆLLESARBEJDE EFTERÅR

GENERALFORSAMLING 2020

Så er der nyt om året generalforsamling.

Grundet Covid-19 har vi lånt aulaen på Mørkhøj Skole, hvor vi afholder generalforsamling, søndag d. 6. september kl. 10.

Mødet starter med orientering om kloakeringen og lånemuligheder.
Repræsentanter fra MOE A/S og Arbejdernes Landsbank vil deltage.
Vi slutter mødet med den ordinære generalforsamling og de sædvanlige punkter.

Der vil blive udsendt indkaldelse til generalforsamlingen midt august.

Har du svært ved at komme fra haveforeningen til Mørkhøj Skole, så bed evt. din nabo om et lift eller giv bestyrelsen et praj, så finder vi sikkert kørelejlighed.

De som har Fællesarbejde denne søndag, bliver fordelt på andre dage i august eller d. 13 september. Fordelingen vil blive hængt op i skabet ved kontoret senest sidst i juli og vil også blive lagt op på hjemmesiden.

Vi ser frem til at afholde årets generalforsamling.
Venlig hilsen Bestyrelsen

Vigtig info – Gangtilsyn/Renovation

Bestyrelsen har fået en henvendelse fra skraldefirmaet som tømmer renovation i foreningen.

Der bliver IKKE tømt skrald, hvis følgende forhold ikke bringes i orden øjeblikkeligt:

  • Hække/træer der er for tæt på vejen skal klippes ind.
  • Biler må ikke rage ud over indkørsler
  • Der må ikke sætte genbrugskasser/borde ude ved vejen, De skal stå inde på egne grunde/indkørsler.

Det gælder alle veje, men HASTER mest på Nordbakken.
Firmaet giver kun denne ene reminder før de stopper afhentning !!!
Så vi beder alle medlemmer om at efterleve ovenstående punkter øjeblikkeligt.
Hjælp gerne din nabo.

Vi vedhæfter teksten fra ordensreglementet med gældende regler for hæk/træer mod vejen:
Vejen skal være fri i 3 meters bredde og 4 meters højde, hækken må højst være 180 cm høj. Dette gælder uanset hvor meget plads haven på modsatte side af vejen har fra kanten af asfalten, da brandvæsen og renovation ikke skal køre slalom gennem haveforeningen. 
Desuden skal alle el-skabe være klippet frie, og en god rettesnor er at hækken er klippet ind så den flugter med el-skabet.