Midlertidig lukning af toiletbygningerne pga. Corona situationen

Bestyrelsen følger Sundhedsstyrelsen samt Kolonihaveforbundets anbefalinger, og vi har i den forbindelse besluttet, at holde vores fælles toiletbygninger samt vaskeri lukket frem til 1. Maj.
Vi beklager de gener det måtte medføre men smittefaren er ganske enkelt for stor en risiko.

Sundhedsstyrelsen  og Kolonihaveforbundet har samlet en række spørgsmål og svar om Corona på deres hjemmesider.

Du kan finde dem ved at følge disse to links:
https://www.sst.dk/corona/faq#corona-faq-raad

https://www.kolonihaveforbundet.dk/kolonihaveforbundet/nyheder/spoergsmaal-og-svar-angaaende-corona-og-kolonihaver/

Pas på dig selv og hinanden, og HUSK at hold afstand.
Forbuddet mod forsamlinger på mere end 10 personer gælder OGSÅ i kolonihaven og på foreningens områder.

Nyd solen, og så ses vi forhåbentlig snart igen.

Mvh. Bestyrelsen

ORIENTERING OM ÅBNING AF VAND 28. MARTS 2020

Bestyrelsen følger Corona situationen nøje og vi arbejder på højtryk for at håndtere de udfordringer det giver med hensyn til vandåbning, generalforsamling, kloak og andre bestyrelsesopgaver. Vi gør alt hvad vi kan for, at få dagligdagen til at hænge sammen, så derfor gør det indtryk på os, at flere medlemmer har en mening om tidligere vandåbning, som kommer til udtryk på mange måder på Facebook.

Bestyrelsen tager gerne mod gennemtænkte forslag, men vi ønsker at disse foregår via besked på hjemmesiden, ikke på Facebook og ikke i bestyrelsens egne haver.  Herefter forsøger vi at se om vi kan finde løsninger. Når det så er sagt, kan det ikke forventes, at vi fra den ene dag til den anden kan foretage ændringer som alle foreningens medlemmer skal have besked om. Det er ikke alle der har en mailadresse eller som har oplyst deres kontaktoplysninger til foreningen, og derfor er der stadig medlemmer, som vi skal informere pr. gammeldags brev med postbuddet. Derfor er det desværre ikke muligt at åbne vandet tidligere, da de fleste haver deler stophane med naboen, som måske ikke har lukket for deres haner inde i huset. De kan evt. have vandrør der er sprængt i løbet af vinteren. Det vil så resultere i vandskader, og hvem skal betale for det? I denne Corona situation kan det ikke forventes, at alle foreningens medlemmer kan møde op med få dages varsel. Nogen kan være syge eller være i risiko for smitte, og det hensyn skal vi alle tage, OGSÅ selvom vi sagtens kan forstå, at nogle medlemmer netop ønsker tidligere vandåbning for at kunne isolere sig i kolonihaven. Husk, at der kan tappes vand oppe ved hovedhanen ved Fælleshuset indtil vandet i foreningen åbnes.

VI ÅBNER VANDET LØRDAG D. 28. MARTS 2020 KL 10.

Efter regeringens sidste nye tiltag har vi besluttet, at der ikke er meldepligt til bestyrelsen ved ankomst ved vandåbningen i år, men der er pligt til at sørge for, at egne haner er lukket inden d. 28. marts kl. 10.
Vi appellerer til, at alle viser samfundssind, og holder øje med om naboens haner er lukket. Naboen kan jo være uheldig at ligge syg der hjemme, og have glemt alt om vandåbningen.

Bestyrelsen opfordrer alle til at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer: https://www.sst.dk/corona
Vi vil derfor gerne henstille til, at alle der benytter foreningens toiletter og bade selv medbringer håndsprit og vådservietter til at tørre af efter sig. Brug gerne papir til at åbne dørhåndtagene så vi minimere smittefare. Når vores rengøringspersonale er ude og rengøre toiletter og bade, bedes I anvende den anden toiletbygning mens rengøringen finder sted, så vi ikke udsætter personalet for unødvendig smittefare, så de forsat kan passe deres arbejde. På forhånd tak.

FORELØBIG ORIENTERING OM GENERALFORSAMLINGEN DEN 26. APRIL 2020

FORELØBIG ORIENTERING OM GENERALFORSAMLINGEN DEN 26. APRIL 2020

Grundet de særlige omstændigheder i forbindelse Corona virus, står bestyrelsen lige som alle andre, i en hidtil uprøvet situation. Ingen ved hvad den nærmeste fremtid bringer, hvilke tiltag regeringen anbefaler eller lovgiver om. Situationen ændrer sig dag for dag.

Som udgangspunkt indkalder vi til ordinær GF søndag den 26. april 2020 kl. 10 og samtidig til evt. ekstraordinær GF den 3. maj 2020 jf. vores vedtægter. Hvis det ikke er muligt, at afholde disse to generalforsamlinger, vil de blive afholdt senere på sommeren.

Da vi ikke har haft mulighed for at afholde bestyrelsesmøder i marts måned, har nogle af bestyrelsens medlemmer ikke haft mulighed for, at skrive under på regnskabet. Regnskabet vil blive med sendt indkaldelsen, og de sidste underskrifter indhentes fra de resterende bestyrelsesmedlemmer og bilags kontrollanter, inden regnskabet skal forelægges på generalforsamlingen.

I tilfælde af, at det ikke er muligt at afholde de planlagte generalforsamlinger, har vi en udfordring, da vi skal have valgt en entreprenør. Får vi ikke valgt den ønskede entreprenør, kan vi ikke få underskrevet kontrakten, og risikerer derfor, at kloakprojektet kan blive både dyrere og forsinket.  Dette er et scenarie vi meget gerne vil undgå. Entreprenørerne afleverer deres tilbud som planlagt d 20.03.20 og vi håber stadig at afholde dialogmøde med to af dem den 26.03.20.

Desværre tager vores vedtægter ikke højde for de ekstraordinære omstændigheder verdenen er blevet ramt af. Vi kan jo som bekendt ikke stemme ved fuldmagt, men bestyrelsen overvejer, om der evt. kan stemmes via mail eller brev, om dette ene punkt. Generalforsamlingen har jo allerede stemt om kloak, byggesum og indhentning af låne tilbud – så punktet ”anbefalet valg af entreprenør” er måske noget der kan forhåndskodgendes, hvis 2/3 af medlemmerne giver deres accept. Så vi håber. at det kan lade sig gøre at underskrive kontrakten med entreprenøren med det forbehold, at medlemmerne godkender det på først kommende generalforsamling når Corona situationen tillader os at samles igen.

Vi udsender indkaldelsen i starten af april.

Pas godt på jer selv og hinanden.

Med venlig hilsen Bestyrelsen.

Henvendelser vedr. tidligere vandåbning pga. Corona situationen

Der har de sidste par dage været henvendelser vedr. tidligere vandåbning pga. Corona situationen.

Vandet bliver desværre ikke åbnet tidligere.
Hovedhanen ved hovedindgangen er dog åben som altid.

Husk altid at send spørgsmål der er rettet til bestyrelsen via vores hjemmeside så de rette mennesker i bestyrelsen får jeres spørgsmål.

Facebookgruppen (Hf fælles eje bestyrelsen) bruges til beskeder fra bestyrelsen (sekretæren lægger beskeder op) til medlemmer.

Mvh Bestyrelsen.

Corona situationen

Bestyrelsen følger situationen med Coronavirus nøje og kommer med en melding ang. den kommende Generalforsamlingen efter vores næste bestyrelsesmøde (23.marts).

Pas på jer selv – Hilsen Bestyrelsen

Entreprenørerne kommer forbi i uge 9

Tiden er inde til at entreprenørerne har mulighed for at komme og besigtige området i forbindelse med at de skal byde på vores kloakprojekt. Dette har de mulighed for at gøre i den kommende uge (uge 9). I kan derfor opleve folk der går rundt i haveforeningen og kigger.

Der kommer mere info i Marts måned samt til den vigtige generalforsamling d. 26 april kl. 10, hvor kompetente folk fra banken samt rådgiver fra MOE, står klar til at svare på spørgsmål.
Med venlig hilsen Bestyrelsen.

Orientering

Så er det blevet tid til at opmålingerne til kloakering skal igang.

I perioden den 16. -24. januar 2020 vil Tvilum Landinspektørfirma foretage opmålinger i haveforeningen.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Glædelig jul samt lidt vigtig info

Kære Fælles ejes medlemmer.

Bestyrelsen vil gerne ønske jer alle en glædelig jul samt et lykkebringende nytår.

Vi vil ligeledes gerne informere om at Fælleshuset ikke kan lejes i perioden 01.10.2020 til 31.05.2021 grundet kloakarbejdet.

 

Der udover bedes i allerede nu sætte kryds i kalenderen til Generalforsamling d. 26.04.2020 kl. 10. Det er meget vigtigt med så stort fremmøde som overhovedet muligt.

HAR DU SAT PINDENE TIL KLOAK?

Så er det ved at være tid til deadlinen for at sætte pindene til kloak.

Er du i tvivl om hvor du skal sætte pindene så husk at der Søndag d. 6. okt. vil være hjælp fra bestyrelsen til at sætte sine pinde.

Vi starter kl. 10.00 og slutter når alle der vil have hjælp har fået sat pindene.